Du är här: Start/Start/Nyheter/Fin utmärkelse till Innergården

Fin utmärkelse till Innergården

I samband med Samordningsförbundet i Kalmar läns konferens i Vimmerby tilldelades Innergården en fin utmärkelse för sitt gedigna och långsiktiga arbete.

Innergården är en insats som arbetar med grön arbetslivsinriktad rehabilitering/naturbaserad rehabilitering där odling, natur och utomhusvistelse utgör en stor del av verksamheten.

Verksamheten är belägen i anslutning till Capellagården i Vickleby på Öland. Insatsen driver en frilandsodling på ca 200 m2, ett växthus på 40 m2 samt en villaträdgård.

Social samvaro, friskvård, coaching, stöd och vägledning är verktyg för att nå en bättre hälsa och inriktning mot arbetslivet.

Vid Samordningsförbundets länskonferens i Vimmerby mottog Innergåden en fin utmärkelse.

"Tack vare ert fantastiska arbete så har ni tilldelats den finaste utmärkelse man kan inom Samordningsförbundet i Kalmar län. Ni är numera LIS:ade och således kommer ert fina arbete finnas kvar lång tid framöver. Detta är en vinst för Kalmar län, för respektive kommun, men framförallt för individerna", skriver Samordningsförbundet.

Motvieringen lyder:

"Ni har genom extrem noggrannhet och beslutsamhet byggt upp en synnerligen väl fungerande insats. Ni har tagit stort ansvar för individerna och deras situationer. Sättet ni anammat den gröna rehabiliteringen är ett föredöme och ni har skapat en miljö som betyder otroligt mycket för många individer. Ni löser ert arbete på ett exemplariskt sätt och sätter hela tiden individerns bästa i fokus. Tack för ert fantastiska arbete och ert engagemang."

Innergården är en insats som finaniseras och bedrivs i samverkan mellan arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga kommun och Samordningsförbundet i Kalmar län. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kalmar län och alla kommuner i länet är medlemmar i Samordningsförbundet.

Sidan uppdaterad 28 oktober 2019 Kommentera sidan