Du är här: Start/Start/Nyheter/Fin nominering till Demensteamet i Mörbylånga kommun

Fin nominering till Demensteamet i Mörbylånga kommun

Demensteamet i Mörbylånga kommun är nominerade till ”Årets Team” på Framtidsgalan! Vinnaren presenteras på galan den 9 november.

Framtidsgalan har under sex år lyft fram och nominerat personer och team inom offentlig sektor som gör särkilt bra insatser för sina brukare och verksamheten.

Kriteriet för Årets Team lyder:

"Årets Team har med gott samarbete och gemensam kraft bidragit till synbara goda resultat för verksamheten. I Årets Team har varje person använt sin unika kompetens och personlighet på ett sätt som bidragit till helheten och gruppens framgång."

Om Demensteamet

Demensteamet är en del av Mörbylångas kommuns och Region Kalmars hälsocentraler och började som ett projekt för cirka tre år sedan. De som arbetar i teamet är där som en del av sitt ordinarie arbete. Här ingår undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, anhörigkonsulent och enhetschef från kommunen.

Alla i teamet är eldsjälar och har lång erfarenhet av arbete med demenssjuka. De brinner för att utveckla den personcentrerade vården i nära samarbete med olika aktörerna och deras arbete gör skillnad både i vardagens bestyr och i livskvaliteten för den demenssjuke.

Kärnan i Demensteamets arbete är just att ett bra teamarbete är en grundförutsättning för att vård och omsorg av personer med demenssjukdom ska hålla hög kvalitet och präglas av helhetssyn. Demensteamets medlemmar ger råd och stöd till personer med demenssjukdom/kognitiv svikt, anhöriga och personal inom äldreomsorgen.

Modell för bättre omsorg inom demensvården

Demensteamet i Mörbylånga är en av fem kommuner i landet som fått statliga stimulansbidrag för att utveckla arbetet för ett så kallat standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom, en modell som Socialstyrelsen publicerade 2019. Modellen lyfter och identifierar delar som är avgörande för god omsorg och vård av personer med demenssjukdom. Tanken är att den här modellen ska ge en mer strukturerad och jämlik omsorg och vård.

Svenskt Demenscentrum har följt arbetet och publicerar i höst de fem kommunernas erfarenheter och arbete som inspirationsmaterial till landets övriga kommuner och regioner.

Projektgruppen från Mörbylånga kommun presenterar den 23 november sitt viktiga arbete under ett eftermiddagsseminarium på Skansen i Färjestaden med start kl 13.00. På seminariet medverkar också representanter från Socialstyrelsen, SKR och Göteborgs kommun.

Kontakt

För mer information, välkommen att kontakta Fredrik Lilja, ledare för teamet på telefonnummer 0485-47411.

På bild: Ovan Vä: Maria Palm, Lena Olsson, Anna Leijon, Christina Suljov, Anette Ljungqvist. Nedan Vä: Arzi Lokrantz, Therese Hallbrink, Fredrik Lilja, Karin Birgersdotter Nilsson, Katarina Westerlund. Ej på bild men med i teamet: Helen Svensson, Sofia Andersson.

Sidan uppdaterad 10 september 2021 Kommentera sidan