Du är här: Start/Start/Nyheter/Ett fall av bekräftad covid-19 på äldreboende i kommunen

Ett fall av bekräftad covid-19 på äldreboende i kommunen

Ett fall av covid-19 har bekräftats på ett äldreboende i kommunen.

Personalen inom äldreomsorgen har sedan en längre tid arbetat förebyggande för att förhindra smittspridning av covid-19, och har hunnit förbereda sig. Sedan en tid tillbaka arbetar all personal inom äldreomsorgen med skyddsvisir under sina arbetspass och vid misstänkt eller bekräftad smitta används alltid fullständig skyddsutrustning.

- Anhöriga till den smittade och personal på det aktuella äldreboendet är informerade. Den boende har isolerats och personal följer gällande rutiner och riktlinjer för den fortsatta omsorgen om personen, samt för att förhindra vidare smittspridning, säger Ann-Katrin Ståhl, socialchef.

Mörbylånga kommun har nu sex bekräftade fall av covid-19 varav fem inom hemtjänsten och ett inom särskilt boende. Kommunen redovisar inte geografisk plats med hänsyn till individernas integritet och patientsekretess. Vi lämnar inte heller ut några uppgifter om de personer vi vårdar. Vi kan inte heller svara på detaljerade frågor.

Vi arbetar tillsammans med Region Kalmar för att förhindra smittspridning. Vårt arbete utgår från de rutiner och rekommendationer som finns för att minska smittspridningen och våra medarbetare följder de direktiv som Smittskydd och läkare rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning.

Sidan uppdaterad 14 maj 2020 Kommentera sidan