Du är här: Start/Start/Nyheter/Eldningsförbud i Mörbylånga kommun från fredag 21 juni

Eldningsförbud i Mörbylånga kommun från fredag 21 juni

Beslutet innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark tills vidare.

Det är tillåtet att

  • grilla eller laga mat vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg (iordningsställd plats avser en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material, till exempel betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.)
  • i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).

Du behöver alltid vara extra försiktig om du grilla. Den som tänder en eld är alltid ansvarig för att den släcks och man måste alltid ha koll på att elden inte startar igen.

Tänk på att

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt erforderlig bevakning utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas vid vistelse i skog och mark.

Sidan uppdaterad 20 juni 2019 Kommentera sidan