Du är här: Start/Start/Nyheter/Dispens för spridning av gödsel

Dispens för spridning av gödsel

Här kan djurhållande lantbruk ansöka om dispens för gödselspridning efter den sista oktober.

Enligt gällande lagstiftning är det inte tillåtet att sprida gödsel efter sista oktober. Sommarens extrema torka har dock gjort att tillgången på foder är dålig varför vissa djurhållande lantbruk behöver låta vallarna växa under en längre tid för att om möjligt få till en sista skörd inför vintern.

Tillsynsmyndigheten har enligt lagstiftningen möjlighet att bevilja tidbegränsad dispens för spridning efter den sista oktober. Bedömning om dispens kan medges görs från fall till fall och gäller spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel på vall.

Länk till blanketten: Gödselspridning - dispens

Sidan uppdaterad 12 oktober 2018 Kommentera sidan