Du är här: Start/Start/Nyheter/Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Rylgatan, Färjestaden

Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Rylgatan, Färjestaden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus vid Rylgatan samt att anpassa befintlig gång- och cykelväg till den nya bebyggelsen. Samrådsmöte för berörda hålls den 24 april då det ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på planen.

Sidan uppdaterad 7 april 2017 Kommentera sidan