Du är här: Start/Start/Nyheter/Den nya skolan i Färjestaden kommer att heta Smaragdskolan
Klass 5C, Färjestadens skola

Den nya skolan i Färjestaden kommer att heta Smaragdskolan

Smaragdskolan blir namnet på den nya skolan i Färjestaden. Det var klass 5C som lämnade in det vinnande förslaget.

Smaragdskolan blir namnet på den nya skolan i Färjestaden. Det var klass 5C som lämnade in  det vinnande förslaget.

För juryn var det viktigt att de som ska nyttja lokalerna också fick vara delaktiga och ha inflytande över vilket namn den nya skolan skulle få. Klasserna i nuvarande åk 4 och 5 samt fritidsgården Lågan har därför fått delta i en namnförslagstävling. Skolan kommer att inrymma åk 5 och 6, alltså de elever som idag går i åk 4 och 5. Även fritidsgården kommer att flytta sin verksamhet till den nya skolan.

Juryn har nu beslutat att namnet på skolan ska bli Smaragdskolan. Det vinnande förslaget lämnades in av klass 5C.

Juryns motivering till beslutet:

Smaragden är en högt värderad ädelsten som bl a står för tillväxt, harmoni, stabilitet och uthållighet. Smaragdens gröna färg vittnar om ungdom och hälsa. Flera av dessa egenskaper är viktiga på en skola.

Juryn delar också klass 5c:s motivering till namn på den nya skolan. Deras motivering lyder så här:

"Vi tycker det passar bra att den nya skolan heter Smaragdskolan dels för att gatan närmast skolan heter Smaragdvägen och att det känns bra att gå på en skola som heter något så fint som en smaragd."

Juryn har bestått av:

Agneta Stjärnlöf, ordförande i barn- och ungdomsutskottet
Marcus Johansson Persson, 1:e vice ordförande i barn- och ungdomsutskottet
Magnus Sjöstedt, verksamhetsområdeschef, Barn och Utbildning
Ylva Gustafsson, rektor för nya skolan
Eleonor Rosenqvist, chef för fritidsgårdar

Sidan uppdaterad 16 mars 2015 Kommentera sidan