Du är här: Start/Start/Nyheter/Den 3 september testas varningssystemet VMA i kommunen

Den 3 september testas varningssystemet VMA i kommunen

Måndagen den 3 september mellan kl. 15.00 sker det första testet av kommunens nya tyfoner och varningssystem, VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten, i Mörbylånga och Färjestaden. Signalen låter då i 7 sekunder, är tyst 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Larmprovet avslutas med signal ”faran över” som är en utdragen signal under 30 sekunder.

Ljudsignalen från tyfonen, populärt kallad Hesa Fredrik, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Varningssystemet testas fyra gånger per år, kl. 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Mer information om VMA:

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/vid-olycka-och-attentat/viktigt-meddelande-vma/

https://www.msb.se/vma

https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/viktigt-meddelande-till-allmanheten/

Sidan uppdaterad 27 augusti 2018 Kommentera sidan