Du är här: Start/Start/Nyheter/Dags för årets nationella brukarundersökning om individ- och familjeomsorgen

Dags för nationella brukarundersökning om individ- och familjeomsorgen

Den 13 september - 31 oktober deltar Mörbylånga kommun i en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Då får medborgare som är i kontakt med barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård, familjehem och stödboende har möjlighet att svara på en enkät om information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Du som har ett inbokat besök under perioden 13 september - 31 oktober får erbjudande om enkäten. Enkäten är frivillig att fylla i, och dina synpunkter är av stor betydelse. För oss är det viktigt att veta vad du som medborgare tycker om tjänsterna vi utför så att vi kan förändra och förbättra vår verksamhet. Undersökningen är anonym.

Enkäten finns att få i webbform och i pappersform. Du kan få den över sms, e-post, talong med länk och lösenord eller som vanligt formulär i pappersform.

Viktiga resultat

Undersökningen är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR). I och med att undersökningen är nationell får vi jämförbara mått på hur brukare upplever kvaliteten inom individ- och familjeomsorg. Det ger oss möjlighet att jämföra våra värden med andra kommuner i Sverige och över tid. Resultaten från undersökningen kommer att publiceras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Sidan uppdaterad 13 september 2021 Kommentera sidan