Du är här: Start/Start/Nyheter/Dags för nationell brukarundersökning om individ- och familjeomsorgen

Dags för nationell brukarundersökning om individ- och familjeomsorgen

Den 16 september-16 oktober deltar Mörbylånga kommun i en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Då får medborgare som är i kontakt med barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård möjlighet att svara på en enkät om information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Du som får enkäten väljer om du vill svara men dina synpunkter är av stor betydelse. För oss är det viktigt att veta vad du som medborgare tycker om tjänsterna vi utför så att vi kan förändra och förbättra vår verksamhet. Undersökningen är anonym och socialsekreteraren kommer inte se vad du har svarat.

Viktiga resultat

Undersökningen är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). I och med att undersökningen är nationell får vi jämförbara mått på hur brukare upplever kvaliteten inom individ- och familjeomsorg. Det ger oss möjlighet att jämföra våra värden med andra kommuner i Sverige och över tid. Resultaten från undersökningen kommer att publiceras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada och i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Läs mer om undersökningen på Sveriges Kommuner och landstings webbplats.

Sidan uppdaterad 10 september 2019 Kommentera sidan