Du är här: Start/Start/Nyheter/Dags för årets trygghetsmätning

Dags för årets trygghetsmätning

Nu är det dags för Mörbylånga kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Var gärna med och svara om du är en av dem som får enkäten i din brevlåda.

I mitten på augusti får 600 slumpmässigt utvalda medborgare mellan 16 och 85 år i Mörbylånga kommun möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen som polisen och kommunen gör tillsammans. Den ger invånarna en chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

– Vi vill till exempel veta hur du ser på eventuella problen i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Undersökningen skickades ut den 12 augusti och avslutas i oktober. Resultatet presenteras i slutet av året.

Mer information

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka. I våras gjordes också en extra trygghetsmätning i fem av kommunerna i polisregion Syd.

Läs Polisens pressmeddelande om trygghetsmätningen på Polisens webbplats

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Sidan uppdaterad 17 augusti 2020 Kommentera sidan