Du är här: Start/Start/Nyheter/Håll dig uppdaterad om coronaviruset, covid-19

Håll dig uppdaterad om coronaviruset, covid-19

Coronapandemin pågår fortfarande. Vi alla har ett ansvar minska smittspridningen. Här finns information, telefonnummer, länkar, rekommendationer samt frågor och svar.

Mörbylånga kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset. Vi samverkar med andra myndigheter i regionen och uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset, covid-19:

 • Stanna hemma om du har symtom, t.ex. hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, illamående, muskel- och ledvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
 • Håll minst en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till skola och jobb.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt. 
 • Undvik större sociala sammanhang.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa dina fysiska kontakter och undvika platser där människor samlas.
 • Rekommendationerna gäller även dig som är ung och frisk. Ditt agerande kan rädda liv.

Information från ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Folkhälsomyndighetens webbplats har omfattande information om viruset, smittorisker, hälsorekommendationer och informationsmaterial till både privatpersoner och vårdpersonal.

krisinformation.se får du en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras. Där finns även teckenspråkstolkad och syntolkad information om coronasmittan.

Utrikesdepartementet ger information om utlandsresor.

På regional nivå är det smittskyddet hos Region Kalmar län som ansvarar för smittskydd och smittspårning.

Information, rådgivning och hjälp per telefon

 • Känner du oro eller har frågor om coronaviruset? Mörbylånga kommun har ett särskilt nummer som du kan ringa om du är orolig eller har frågor angående kommunens verksamheter, tfn 0485-477 00.
 • Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.
 • Om du misstänker att du är smittad av coronavirus ska du ringa 1177 Vårdguiden.
 • Om du rest i utsatta områden eller träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symptom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Provtagning för covid-19 vid symtom

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Läs mer på 1177 Vårdguiden Region Kalmar län

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat vanliga frågor och svar om hur coronaviruset påverkar Mörbylånga kommuns verksamheter.

Sidan uppdateras löpande.

Läs vanliga frågor och svar.

Inköp och hemleverans av matvaror

Mörbylånga kommun erbjuder personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp hjälp med inköp och hemleverans av matvaror. 

Ring till Mörbylånga kommuns servicecenter för hjälp med din beställning, tfn 0485-470 00, vardagar kl. 8-16.

Hemleverans av böcker och annan media

Mörbylånga kommun erbjuder personer över 70 år eller de som tillhör en riskgrupp för det nya coronaviruset, hjälp med hemleverans av böcker eller annan media från våra bibliotek.

Kontakta biblioteken på tfn 0485-474 01 för hjälp med din leverans.

Råd och rekommendationer vid badplatser

Om du besöker någon av kommunens stränder gäller föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. 

Håll ett ansvarsfullt avstånd till varandra och besök inte en badstrand när du känner dig sjuk.

I Mörbylånga kommun har vi en mobilapp som visar beläggning på våra badstränder i realtid. Med hjälp av den kan du ta ansvar och välja att besöka en badstrand där det är färre besökare och enklare att hålla avstånd. Appen laddas ned där appar finns: Appstore och Google Play. Appen heter Mörbylånga kommun. 

Här kan du läsa mer om Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning av covid-19 vid badplatser.

Rapportering av trängsel via e-tjänst

Genom en ny e-tjänst vill kommunen identifiera platser där trängsel kan uppstå. E-tjänsten finns både på kommunens webbplats och i kommunens mobilapplikation.

Här kan du rapportera om trängsel via e-tjänst.

Företagare och näringsliv

Här hittar du som företagare information om vilka stödåtgärder som kan vara aktuella för just ditt företag samt hur du som medborgare kan vara med och stötta det lokala näringslivet.

Du hittar näringslivsinformationen här.

Förskola, fritids och skola

Alla verksamheter inom förskola och skola i Mörbylånga kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet.

På Mörbylånga kommun webbplats har vi samlat frågor, svar och rekommendationer om barn och unga i förskola och skola. 

Vård och omsorg

Äldreboenden

Från och med den 1 april råder besöksförbud på kommunens samtliga äldreboenden. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars och är en åtgärd för att förhindra smittspridning. Detta innebär att det inte är tillåtet att besöka kommunens äldreboenden vare sig man är frisk eller sjuk.

I Mörbylånga kommun har vi upprättat säkra mötesplatser vilket innebär att du som vill möta dina anhöriga kan göra det under säkra former med ett visir emellan er. Hör av dig till den enhet din anhörig bor på för att stämma av en tid då ni kan träffas.

Samtliga äldreboenden i kommunen har ipads så att digitala möten kan genomföras. Vill du som anhörig ha ett digitalt möte med din anhörig vänd dig till det boende det berör för vidare dialog. 

LSS-boenden

Vänner och anhöriga bör undvika onödiga besök på kommunens LSS-boenden samt aldrig genomföra besök om du har luftvägssymptom.

Restriktionerna ovan har införts för att så långt det är möjligt förhindra att nya coronaviruset covid-19 sprids. Syftet är att skydda våra mest utsatta riskgrupper från smitta.

Familj, ekonomi och socialt stöd

Uppmaningar och åtgärder för att fördröja smittspridning och antalet insjuknande i coronaviruset kan innebära sociala påfrestningar. Hos Individ- och familjeomsorgen kan du få råd och stöd med olika sociala frågor. Vänd dig hit om du:

 • behöver råd utifrån din privata ekonomi och ekonomisk hjälp om du inte kan försörja dig
 • som barn/ungdom har det jobbigt hemma, är orolig eller mår dåligt
 • misstänker att ett barn eller ungdom far illa
 • om du känner oro för dina eller någon annans alkohol-, drog- eller spelvanor,
 • upplever hot eller våld i familjen.
 • som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag

Klicka här för att komma i kontakt med Individ- och familjeomsorgen.

Evenemang, idrott och kultur

Regeringen har beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer från och med söndagen den 29 mars och tillsvidare. 

 • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
 • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Inom våra verksamheter i Mörbylånga kommun gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 50 personer.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömnning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Mörbylånga kommuns publicerade nyheter

Läs alla nyheter som Mörbylånga kommun har publicerat angående coronaviruset.

Obs! Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Så pratar du med ditt barn om coronaviruset

Media rapporterar intensivt om coronavirusets framfart och diskussionerna om viruset går varma även kring middagsbord och på skolgårdar. Det kan väcka känslor och tankar hos barn som är viktiga att fånga upp. 

Se film och läs om hur du pratar med ditt barn på 1177 Vårdguiden. 

Källkritik

Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren.
Vi ser att oron i vissa grupper på sociala medier är stora. Fråga gärna ursprungskällan (alltså Mörbylånga kommun) direkt om det är något ni vill veta gällande hur vår organisation arbetar då vi gärna bidrar till, förutom minskad smittspridning, även minskad ryktesspridning.

Du kan läsa mer om källkritik här.

Information på andra språk/Information in other languages

Mörbylånga kommuns webbplats samt Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på olika språk om hur du kan skydda dig från smitta.

The corona virus, in English

The risk of being infected by the coronavirus (covid-19) in Sweden is low, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten). However, The Municipality of Mörbylånga pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it's spreading from one person to the next.

Sidan uppdaterad 19 augusti 2020 Kommentera sidan