Du är här: Start/Start/Nyheter/Coronaviruset och covid-19

Coronaviruset och covid-19

[Uppdaterad 17:30 - 2020-05-08] Mörbylånga kommun följer noga utvecklingen och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och från Region Kalmar. Vi har nu en allmän smittspridning i hela Kalmar län.

Så arbetar Mörbylånga kommun just nu

Mörbylånga kommer samverkar med Region Kalmar, Länsstyrelsen och andra aktörer. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekomendationer. Sedan den 11 mars är kommunens krisledning aktiverad vilket innebär en högre beredskap än normalt som skapar en tydligare samordning med kontinuerliga möten för att kunna fatta viktiga beslut. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan upprätthålla våra verksamheter samt att skydda riskgrupper. Den 31 mars aktiverades krisledningsnämnden. Sedan den 14 april är krisstaben aktiverad.

Mörbylånga kommuns risk- och säkerhetssamordnare arbetar tillsammans med kommunikationsavdelningen dagligen med att bevaka omvärlden, för att organisationen, våra medarbetare och våra invånare ska ha tillgång till den senaste informationen.

Kommunen har tagit fram två stycken åtgärdspaket till det lokala näringslivet som drabbats hårt av den pågående pandemin. Vi har även tagit fram ett stödpaket till föreningslivet. 

Vanliga frågor och svar om coronaviruset

Mörbylånga kommun mottar dagligen frågor från kommunmedborgare om arbetet kring våra verksamheter. Med anledning av detta har vi upprättat en sida med frågor och svar.  Där finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Sidan uppdateras löpande.

Klicka här för att komma till vanliga frågor och svar.

Information till näringslivet med anledning av coronaviruset

Här hittar du som företagare nyttig information om vilka stödåtgärder som kan vara aktuella för just ditt företag samt hur du som medborgare kan vara med och stötta det lokala näringslivet. Du hittar näringslivsinformationen här.

Information till vårdnadshavare inom förskola och skola

Alla verksamheter inom förskola och skola i Mörbylånga kommun är öppna och vi är förberedda på att bedriva en trygg och säker verksamhet även med färre personal. Det viktiga är att minska smittspridningen och därför ska sjuka barn stanna hemma. Vi har fått frågan om barn ska stanna hemma med en enkel förkylning och svaret är ja, eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen och enligt 1177.se kan symptomen från Coronavirus vara just som vid en enklare förkylning.

Har du frågor? Titta gärna in på våra "Frågor och svar". 

Besöksförbud på äldreboenden (Skärpta restriktioner from 2020-05-07)

Från och med den 1 april råder besöksförbud på kommunens samtliga äldreboenden. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars och är en åtgärd för att förhindra smittspridning av nya coronaviruset, covid-19. Detta innebär att det inte längre är tillåtet att besöka kommunens äldreboenden vare sig man är frisk eller sjuk.

Sedan den 1 april har det i Mörbylånga kommun varit tillåtet att genomföra gemensamma promenader med anhöriga. Den 7 maj skärpte Mörbylånga kommun dessa restriktioner och avråder numera starkt från promenader med anhöriga som ett led i att minska smittspridningen. Vår personal kommer alltså inte att medverka till att detta kan genomföras. 

Samtliga äldreboenden i kommunen har, eller kommer få, ipads så att digitala möten kan genomföras. Vill du som anhörig ha ett digitalt möte med din anhörig vänd dig till det boende det berör för vidare dialog. 

Restriktionerna ovan har införts för att så långt det är möjligt förhindra att nya coronaviruset covid-19 sprids inom äldreomsorgen. 

Restriktioner för besök på LSS-boenden

Vänner och anhöriga bör undvika onödiga besök på kommunens LSS-boenden samt aldrig genomföra besök om du har luftvägssymptom.

Syftet är att skydda våra mest utsatta riskgrupper från smitta.

Vi finns till för dig!

De uppmaningar och åtgärder som sätts in för att fördröja smittspridning och antalet insjuknande i coronaviruset covid-19 kan innebära sociala påfrestningar. Hos Individ- och familjeomsorgen kan du få råd och stöd med olika sociala frågor.

Exempelvis råd utifrån din privata ekonomi och ekonomisk hjälp om du inte kan försörja dig. Eller om du som barn/ungdom har det jobbigt hemma, är orolig eller mår dåligt.

Du kan också vända dig till oss om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa. Få råd och stöd om du känner oro för dina eller någon annans alkohol-, drog- eller spelvanor, Samt om du upplever hot eller våld i familjen. Kanske du som äldre behöver stöd och hjälp för att klara din vardag?

För att komma i kontakt med Individ- och familjeomsorgen - klicka här för kontaktuppgifter.

Information gällande vuxenutbildning

Regeringen rekommenderar från och med 18 mars, att alla elever från gymnasium, vuxenutbildning, högskola och universitet, ska få distansutbildning.

Från och med måndag, den 23 mars, kommer all undervisning för den kommunala vuxenutbildningen SFI, svenska för invandrare, att genomföras på distans. Totalt berörs 38 elever i Mörbylånga kommun.

Gymnasieelever och vuxenstuderande ska alltid anmäla frånvaro till sin lärare eller mentor. Frånvaron kommer sedan att följas upp av skolan så frånvaron blir registrerad på rätt grunder. Elever som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver inte stanna hemma från skolan, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Evenemang

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer stoppas
Regeringen har beslutat att från och med söndag 29 mars stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

  • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
  • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

I vår egen verksamhet gör vi en bedömning i varje enskilt fall där vi arrangerar möten och evenemang med färre deltagare än 50 personer.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett stöd för riskbedömnning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Misstänker du att du är smittad av coronavirus? Ring 1177

Om du rest i utsatta områden eller träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symptom ska du kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Så pratar du med ditt barn om Coronaviruset

Media rapporterar intensivt om Coronavirusets framfart och diskussionerna om viruset går varma även kring middagsbord och på skolgårdar. Det kan väcka känslor och tankar hos barn som är viktiga att fånga upp. 

Se film och läs om hur du pratar med ditt barn på 1177. 

Folkhälsomyndigheten - information och svar på frågor

Krisinformation - information från myndigheter

På Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset corona, smittspridning och hanteringen av utbrottet:

Källkritik

Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren.
Vi ser att oron i vissa grupper på sociala medier är stora. Fråga gärna ursprungskällan (alltså Mörbylånga kommun) direkt om det är något ni vill veta gällande hur vår organisation arbetar då vi gärna bidrar till, förutom minskad smittspridning, även minskad ryktesspridning.

Du kan läsa mer om källkritik här.

Information på andra språk/Information in other languages

Mörbylånga kommuns webbplats samt Folkhälsomyndighetens webbplats finns information på olika språk om hur du kan skydda dig från smitta.

The corona virus, in English

The risk of being infected by the coronavirus (covid-19) in Sweden is low, according to the Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten). However, The Municipality of Mörbylånga pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden.

If you have questions about symptoms you may have, please call the Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it's spreading from one person to the next.

Sidan uppdaterad 28 april 2020 Kommentera sidan