Du är här: Start/Start/Nyheter/Coronaviruset - långsam spridning hjälper äldre och sårbara

Coronaviruset - långsam spridning hjälper äldre och sårbara

Målet är att se till så att smittspridningen bromsas upp. Det är därför vi ska tvätta händerna, undvika stora evenemang och hålla oss hemma när vi har förkylningssymptom.

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. Coronaviruset är olikt en vanlig influensa. I dagsläget finns inget vaccin. Samtidigt finns det heller ingen känd immunitet, vilket gör att viruset kan spridas väldigt fort.

Det finns två scenarier att förhålla sig till; mycket snabb smittspridning och mer långsam smittspridning. I dagsläget pågår flera åtgärder för att minska smittspridningen så mycket som möjligt, allt i syfte att få kurvan att plana ut.

Det gäller att se till att så få som möjligt blir sjuka på samma gång. Vid en alltför snabb smittspridning, där många blir sjuka på samma gång, kommer det att innebära stora konsekvenser för samhället och i våra verksamheter. Vi kommer fortfarande att ha smittspridning, men den extrema spridningen bromsas upp.

Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Därför blir det viktigt att hålla avstånd mellan människor på minst två meter.

De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom. Det innebär att de sociala kontakterna måste minska. I detta läge får vi träffas eller besöka varandra på annat sätt. Framför allt är det de äldre som vi måste värna extra mycket om. Det är den gruppen som är allra sårbarast.

Nu ligger allt fokus på att bromsa upp smittspridningen. Det betyder att vi alla måste hjälpas åt.

Sidan uppdaterad 16 mars 2020 Kommentera sidan