Du är här: Start/Start/Nyheter/Byggstart för överföringsledningarna

Byggstart för överföringsledningarna

Nu har vi tagit det första "spadtaget" för vatten- och avloppsledningarna som ska förbinda Norra Möckleby med Färjestaden. Kommunalråd Henrik Yngvesson och kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson sprängde den första laddningen.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

PUG3
 

Nu har vi tagit det första "spadtaget" för vatten- och avloppsledningarna som ska förbinda Norra Möckleby med Färjestaden. Kommunalråd Henrik Yngvesson och kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson sprängde den första laddningen öster om Tävelsrum.

Om överföringsledningarna:

Mörbylånga kommun står inför stora investeringar de närmaste åren för att lösa vatten- och avloppsfrågan i kommunen. En av de högst prioriterade åtgärderna är att koppla in Norra Möckleby och Gårdby m.fl. samhällen till avloppsreningsverket i Färjestaden.

Idag renas spillvattnet från Gårdby och Norra Möckleby i två dammanläggningar som är underdimensionerade. Därför kommer vi anlägga en överföringsledning som istället ska leda spillvattnet från Norra Möckleby till reningsverket i Färjestaden. Samtidigt kommer en ny vattenledning att byggas från Färjestaden till Norra Möckleby.

Första etappen av ledningarna byggs från Kåtorp till Tveta fritidsområde under mars-oktober 2015. I samband med det kommer Tävelsrum att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Nya pumpstationer för spillvatten byggs i Tveta och Tävelsrum.

Sidan uppdaterad 27 mars 2015 Kommentera sidan