Du är här: Start/Start/Nyheter/Byggstart för överföringsledningarna

Byggstart för överföringsledningarna

Nu har vi tagit det första "spadtaget" för vatten- och avloppsledningarna som ska förbinda Norra Möckleby med Färjestaden. Kommunalråd Henrik Yngvesson och kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson sprängde den första laddningen.

Nu har vi tagit det första "spadtaget" för vatten- och avloppsledningarna som ska förbinda Norra Möckleby med Färjestaden. Kommunalråd Henrik Yngvesson och kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson sprängde den första laddningen öster om Tävelsrum.

Om överföringsledningarna:

Mörbylånga kommun står inför stora investeringar de närmaste åren för att lösa vatten- och avloppsfrågan i kommunen. En av de högst prioriterade åtgärderna är att koppla in Norra Möckleby och Gårdby m.fl. samhällen till avloppsreningsverket i Färjestaden.

Idag renas spillvattnet från Gårdby och Norra Möckleby i två dammanläggningar som är underdimensionerade. Därför kommer vi anlägga en överföringsledning som istället ska leda spillvattnet från Norra Möckleby till reningsverket i Färjestaden. Samtidigt kommer en ny vattenledning att byggas från Färjestaden till Norra Möckleby.

Första etappen av ledningarna byggs från Kåtorp till Tveta fritidsområde under mars-oktober 2015. I samband med det kommer Tävelsrum att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Nya pumpstationer för spillvatten byggs i Tveta och Tävelsrum.

Sidan uppdaterad 27 mars 2015 Kommentera sidan