Du är här: Start/Start/Nyheter/Brandskydd i samband med skörd

Brandskydd i samband med skörd

På efterfrågan har MSB, Brandskyddsföreningen, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Kalmar län tagit fram brandskyddsråd för det kommande skördearbetet med information med konkreta tips och råd för lantbrukare.

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden, är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet.

Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet. En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall.

Tips och rekommendationer finns på Länsstyrelsen i Kalmars webbplats.

Sidan uppdaterad 20 juli 2018 Kommentera sidan