Du är här: Start/Start/Nyheter/Bidrag för intäktsbortfall av kulturarrangemang och till senior- och hembygdsföreningar

Bidrag för intäktsbortfall av kulturarrangemang och till senior- och hembygdsföreningar

De nya bidragen ligger nu på Interbook Go och kan sökas av kulturföreningar som förlorat intäkter på grund av inställda kulturarrangemang samt senior- och hembygdsföreningar.

Intäktsbortfall kulturarrangemang

Bidraget kan sökas av ideella kulturföreningar som under perioden januari 2021 till september 2021 tvingats ställa in ett planerat återkommande evenemang. Genom att redovisa vilken typ av återkommande evenemang som skulle genomförts men som blivit inställt på grund av den rådande coronapandemin, finns nu en möjlighet att få bidrag för intäktsbortfall av kulturarrangemang. Beslut fattas efter bedömning.

Bidraget kan sökas av ideella föreningar registrerade i Mörbylånga kommun och söks via Interbook Go.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 oktober 2021.

Kriterier

Bidraget kan enbart sökas för ett planerat återkommande evenemang som på grund av pandemin inte gick/går att genomföra under perioden januari 2021 till september 2021.

Coronabidrag för senior- och hembygdsföreningar 2021

Detta är ett bidrag som senior- och hembygdsföreningar kan söka för intäktsbortfall på grund av coronapandemin. Ansökan som bidraget gäller för är perioden januari 2021 till och med juni 2021.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 11 juni 2021.

Ansökan görs via Interbook Go eller via inskickad blankett.

Kontakt

För mer information om bidraget kontakta Adina Harrysson, vikarierande kultursamordnare: adina.harrysson@morbylanga.se.

Sidan uppdaterad 4 maj 2021 Kommentera sidan