Du är här: Start/Start/Nyheter/Bevattningsförbud från 1 maj 2019

Bevattningsförbud från 1 maj 2019

På grund av vattensituationen har Mörbylånga kommun beslutat att införa bevattningsförbud från och med 1 maj 2019. Förbudet gäller tills vidare.

Från och med den 1 maj 2019 är det bevattningsförbud i Mörbylånga kommun.

Detta gäller för abonnenter som är kopplade till Mörbylånga kommuns vattenledningsnät, men alla som har enskilda brunnar uppmanas också att spara på vattnet. Alla droppar räknas då vårt grundvatten är vårt gemensamma.

– Eftersom vi inte vet hur nederbörden blir framöver behöver vi agera för att förebygga brist på dricksvatten. Därför har Mörbylånga kommun beslutat att införa bevattningsförbud, säger Jens Olsén, VA-chef.

Bevattningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att använda kommunalt vatten för:

  • att vattna gräsmattor, fotbollsplaner, tennisplaner och liknande med spridare eller slang (det är tillåtet att vattna i växthus och trädgårdsodlingar)
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler där volymen är mer än 3 kubikmeter
  • att tvätta bilen hemma med slang.

Hur länge gäller bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet gäller från 1 maj 2019 och tills vidare. Vi meddelar på vår webbplats www.morbylanga.se, vår Facebooksida "Mörbylånga kommun" och i media/lokalpress när vi häver eller ändrar bevattningsförbudet.

Vi ber allmänheten att vara återhållsam med vattenanvändningen på de sätt man kan utifrån våra enkla spartips. Små förändringar i vardagen är betydelsefulla och gör att vi bättre klarar en längre tids torka.

Mer information:

Frågor och svar om bevattningsförbudet.

Så kan du spara vatten.

Sidan uppdaterad 19 juni 2019 Kommentera sidan