Du är här: Start/Start/Nyheter/Besöksförbud på samtliga äldreboenden

Besöksförbud på samtliga äldreboenden

Från och med den 1 april råder besöksförbud på kommunens samtliga äldreboenden. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars och är en åtgärd för att förhindra smittspridning av nya coronaviruset covid-19.

Detta innebär att det inte längre är tillåtet att besöka kommunens äldreboenden vare sig man är frisk eller sjuk. 

Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Beslutet omfattar inte kommunens LSS-boenden. Dock gäller fortsatt de restriktioner som tidigare beslutats om. Det vill säga: Är du som anhörig förkyld eller har andra symptom bör du undvika att besöka våra LSS-boenden. 

Sidan uppdaterad 31 mars 2020 Kommentera sidan