Du är här: Start/Start/Nyheter/Avvikande öppettider för individ- och familjeomsorgen 7 maj

Avvikande öppettider för individ- och familjeomsorgen 7 maj

Torsdagen den 7 maj stänger individ- och familjeomsorgen mellan kl. 10.30-12.00 på grund av arbetsplatsträff.

Det innebär att du efter kl. 10.30 och fram till kl. 12.00 inte kan nå personal inom enheterna:

  • Barn och familj
  • Familjerätt, Faderskap
  • Vuxenenheten
  • Försörjningsstöd
  • Socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsvariation.
  • Vid akuta fall, kontakta servicecenter på 0485-470 00.

Tack för visad förståelse!

Sidan uppdaterad 5 maj 2020 Kommentera sidan