Du är här: Start/Start/Nyheter/Avvikande öppettider för individ- och familjeomsorgen 13 februari

Avvikande öppettider för individ- och familjeomsorgen 13 februari

Torsdagen den 13 februari stänger individ- och familjeomsorgen mellan kl. 10.00-13.00 på grund av arbetsplatsträff.

Det innebär att du efter kl. 10.00 och fram till kl. 13.00 inte kan nå personal inom enheterna:

  • Barn och familj
  • Familjerätt, Faderskap
  • Vuxenenheten
  • Försörjningsstöd
  • Socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsvariation.
  • Vid akuta fall, kontakta servicecenter på 0485-470 00.

Fredagen den 14 februari är individ- och familjeomsorgen öppet som vanligt.

Tack för visad förståelse!

Sidan uppdaterad 10 februari 2020 Kommentera sidan