Du är här: Start/Start/Nyheter/Att tänka på inför mötet med anhöriga på särskilt boende

Att tänka på inför mötet med anhöriga på särskilt boende

Sedan en tid tillbaka erbjuder Mörbylånga kommun "säkra mötesplatser", där omsorgstagare och anhöriga kan träffas på varsin sida av en plexiglasskärm.

Vi vill tillsammans förhindra att smittspridning av covid-19 sker men samtidigt erbjuda våra boende möjligheten att träffa sina nära och kära. Därför har vi tagit farm regler kring hur detta ska ske. Det är viktigt att våra regler och rutiner följs, så att vi kan fortsätta arrangera träffar i mötestältet. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Inför träff i mötestältet

1. Kontaktperson måste se över rutin för sin boende om det fungerar att träffa anhörig i mötestältet - det vill säga - en riskbedömning görs individuellt.

2. Bokning av möte sker genom telefonkontakt mellan personens kontaktperson på boendet och de anhöriga. Kontaktpersonerna initierar kontakten med anhöriga. Kontaktpersonen ser över när en möjlig tid kan vara bra och bokar i kalender. 30 minuter per möte kan bokas.

3. Tältet är uppsatt så att anhöriga och boende kommer in från varsitt håll.

Regler vid träff i mötestältet

  • Max två (2) anhöriga per möte.
  • Personal följer med den boende ut till mötestältet och går in från ett håll till mötesplatsen.
  • Anhöriga kommer in från annat håll, spritar av sina händer och sedan sätter sig båda parter ner minst en (1) meter ifrån på varsin sida om plexiglaset, och håller sig avskilda från varandra under hela mötet.
  • Mötesvärd (personal) påminner om reglerna för mötet. Mötesvärden behöver sedan inte delta förrän den boende ska hämtas tillbaka om inte annan individuellt behov finns för just denna boende.
  • De som har larm (armband) har det tillgängligt om de är i behov av vård. Anhörig kan ringa respektive avdelning om behov av vård krävs eller då mötet avslutats.
  • Handsprit finns tillgängligt på anhörigsidan.
  • Ingen fysisk kontakt/beröring sker mellan anhörig och den boende.
  • Inget utbyte av varor eller fika mellan anhörig och den boende.
  • När mötet avslutas hjälper personal den boende tillbaka till boendet, på annan väg än på vilken anhöriga avlägsnar sig.
  • Personal spritar av plexiglaset mellan varje besök.
Sidan uppdaterad 29 juni 2020 Kommentera sidan