Du är här: Start/Start/Nyheter/Arkitekturpris till Hamnområdet i Färjestaden

Arkitekturpris till Hamnområdet i Färjestaden

Hamnområdet och strandparken i Färjestaden har tilldelats ett arkitekturpris för landskapsplanering av lokalföreningen för Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar. Vägprojektet får priset för "det funktionella och vackert gestaltade området".

Hamnområdet och strandparken i Färjestaden har tilldelats ett arkitekturpris för landskapsplanering. Det är lokalföreningen för Sveriges Arkitekter i Blekinge och Kalmar län som årligen delar ut ett arkitekturpris. I år gällde priset landskapsplanering.

Färjestadens hamnområde får priset för "det funktionella och vackert gestaltade området". Nomineringen lyder:

"I samband med att väg 943 norr om Färjestadens hamn har fått en ny sträckning har en omfat­tande omvandling av området genomförts. Väg 943 med sin cykelväg har fått en naturlig och harmonisk placering mellan strandpark och köpstad vilket inte minst gynnat entréområdet till handelsområdet. Ett utfyllt och delvis outnyttjat strandområde har omgestaltats och fått en ny funktion med dammar och våtmarker för rening av dagvattnet och givit höga miljövärden med tillgänglighet för allmänheten till stranden och vackra utblickar över Kalmarsund.  En vacker naturpark har bildats och stor omsorg har ägnats detaljerna, exempelvis gångbroar, växtval och sittplatser. Tillgängligheten till parkområdet skulle dock kunna förbättras genom fler övergångs­ställen mellan strandparken och köpstaden med dess parkering. På hamnplanen har en välbehövlig upprustning skett med bl.a. nya markbeläggningar, planteringar och sittplatser."

Hamnområdet Färjestaden (foto: Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar)

Byggherrar är Mörbylånga kommun och Vägverket region Sydöst. Arkitekter är Ingrid Löfqvist, Landskaparna Löfqvist & Sundin AB, Växjö (strandparken) och Peter Bergholm, Outside Landskapsarkitekter & Ingenjörer AB, Kalmar (hamnplanen).

Övriga nominerade projekt var Bolanders Bäck i Nybro och Kulebo landskapspark i Torsås.

Sidan uppdaterad 10 november 2008 Kommentera sidan