Du är här: Start/Start/Nyheter/Arbeten börjar på Ölandsbron

Arbeten börjar på Ölandsbron

Måndagen den 18 mars 2019 inleds nya arbeten på Ölandsbron. Precis som under 2017 och 2018 kommer Trafikverket även under 2019 utföra arbete som stärker Ölandsbrons livslängd och ger en smidig och säker resa mellan Öland och fastlandet.

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på Ölandsbron från 18 mars till 17 juni 2019. Arbetet som kommer göras är förbättringar av brons kantbalkar, räcken, broisolering och beläggning. För att kunna göra detta och samtidigt skapa en säker miljö kommer ett körfält att stängas av och hastigheten sänkas.

Enbart ett körfält kommer vara öppet i vardera riktning, med hastighetsbegränsningen 70 kilometer i timmen. För att motverka köbildning under dygnets pendlartider kommer det vara körförbud för långsamtgående fordon mellan klockan 6-9 och klockan 15-18.

Ölandsbron är en viktig del av mångas vardag. För att underlätta pendling över bron kommer det från 18 mars finnas ett körfält som blir prioriterat för linjebusstrafiken. Det blir alltså smidigare och snabbare att ta sig över bron genom att resa kollektivt.

Sidan uppdaterad 13 mars 2019 Kommentera sidan