Du är här: Start/Start/Nyheter/Arbetet med nya villatomter i Mörbylånga har inletts

Arbetet med nya villatomter i Mörbylånga har inletts

Arbetet med att stycka av sex stycken villatomter i Mörbylånga har inletts. I mitten av januari 2019 väntas dagvattenledningen och den nya gatan vara färdiga.

Från och med tisdagen den 4 december kommer arbete på Scoutvägen i Mörbylånga och på delen Motionsvägen - gång- och cykelvägen från dämmet/cykeltunneln, att pågå.

På en större del av sträckan ska en dagvattenledning byggas. Arbetena startar vid Motionsvägen.

Dessutom ska en ny grusgata byggas från där nuvarande asfalt slutar till gång- och cykelvägen.

Arbetena utförs för att kunna stycka av sex kommunala villatomter som planeras att läggas ut till försäljning under våren.

I samband med ovanstående arbeten kommer även avverkning att ske för arbeten med dagvatten/gata, samt på de nya tomterna.

Arbetena beräknas vara klara i mitten av januari 2019.

Sidan uppdaterad 4 december 2018 Kommentera sidan