Du är här: Start/Start/Nyheter/Ansökan om upplag av muddermassor från Grönhögens hamn

Ansökan om upplag av muddermassor från Grönhögens hamn

Mörbylånga kommun fick under hösten 2019 tillstånd av mark- och miljödomstolen att muddra och anlägga pir i Grönhögens hamn.

Kommunen fick dock avslag på att tillfälligt lägga upp muddermassorna för avvattning på föreslagen plats vid reningsverket eftersom det aktuella området delvis ligger inom strandskydd.

Kommunen har nu därför hittat en annan plats för tillfällig uppläggning av muddermassor, mellan Ottenbyvägen och gamla fotbollsplanen vid medborgarhuset. Detta upplag måste dock ha tillstånd från länsstyrelsen, vilket kommunen nu har för avsikt att söka.

Med anledning av detta bjuder Mörbylånga kommun in till skriftligt samråd. Synpunkter skickas till projektets miljökonsult:

e-post: anna-karin.jonsson@wsp.com

alternativt

WSP Environmental
Att: Anna-Karin Jonsson
Box 34
371 21 Karlskrona

Sista dag att inkomma med synpunkter är den 3 januari 2020.

Sidan uppdaterad 10 december 2019 Kommentera sidan