Du är här: Start/Start/Nyheter/Ansökan om subventionerade kommunala avgifter

Ansökan om subventionerade kommunala avgifter

Mörbylånga kommun har beslutat att ge stöd till företag och föreningar i kommunen som kan påvisa att de drabbas av corona-pandemin och effekterna av de åtgärder som vidtas för att förhindra smitta.

Stödet innebär att företag och föreningar kan få kommunala avgifter, exempelvis tillsynsavgifter, va-avgifter eller avgifter för tillstånd reducerade eller i vissa fall helt borttagna under 2020. Stöd ska kunna lämnas för längre eller kortare perioder beroende på det enskilda företagets situation.

Kriterierna för att beviljas subventionerade kommunala avgifter:

  • Företaget eller föreningen skall ha sitt säte i Mörbylånga kommun.
  • Företaget eller föreningen skall ha ett aktivt organisationsnummer.
  • Fakturan skall vara utställd efter 1 mars 2020.
  • Fakturan skall vara betald.
  • Företaget eller föreningen skall inte ha några obetalda fakturor hos kommunen.

Mörbylånga kommun fattar beslut om subventionerade kommunala avgifter enligt det underlag som skickas in. Beslut som fattas av Mörbylånga kommun kan ej överklagas.

Fyll i blanketten som du hittar här tillsammans med en kopia av aktuell faktura och skicka den via e-post till Peter Marklund, näringslivschef, peter.marklund@morbylanga.se eller via post till Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga.

Ansökningsblankett för subventionerade kommunala avgifter

Sidan uppdaterad 23 april 2020 Kommentera sidan