Du är här: Start/Start/Nyheter/Ansök om svensk flagga eller fana

Ansök om svensk flagga eller fana

Utnyttja möjligheten att få en svensk fana eller flagga till er bostad eller er förening. Fanorna och flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunen anordnar i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

Föreningar och organisationer

Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar och organisationer ansöka om att få en flagga eller en fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2018.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

Ansökningsblankett finns på Stiftelsen Sveriges Nationaldags webbplats

Enskilda personer, föreningar och organisationer

Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga eller fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före den 1 mars 2018.

Ansökan skickas till:
Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsens Kalmar län
391 86 Kalmar

Sidan uppdaterad 8 november 2017 Kommentera sidan