Du är här: Start/Start/Nyheter/Ändring av snöskottningstjänsten

Ändring av snöskottningstjänsten

Tidigare form av snöskottningstjänst är borttagen med anledning av att resurserna inte är obegränsade samt att det blivit en kostsam insats för kommunen där taxan varit oförändrad i 13 år.

Snöskottningstjänsten kommer att förmedlas genom hemtjänstpersonal och om möjligheten finns erbjuds begränsad skottning till personer med hemtjänst i ett begränsat utförande. En omsorgstagare har vid sådant tillfälle möjlighet att få en gångväg skottad mellan entré och tomtgräns. Övriga snöskottningsuppdrag är upp till enskild att förmedla genom privat företagande och kommunen har för ändamålet sammanställt en lista med företag som erbjuder tjänsten.

Insatser kommer vara väderberoende, kommer utföraren inte ut med släpet är det heller inte möjligt att få skottat den dagen. Det finns ingen plogbil kopplat till släpet utan en bil/minibuss. Skottning sker vid ett tillfälle per dag och beroende på antal uppdrag garanteras inte mer än ett tillfälle per vecka.

När en insats bokas kommer personal från AME ut och är behjälpliga att skotta upp en gång för att kunna ta sig gående mellan bostadshus och utgång vid tomtgräns. Det inkluderar inga garageuppfarter, gårdsplaner, privata vägar eller trottoarer i anslutning till bostaden som är fastighetsägarens ansvar. Liknande hänvisar kommunen den enskilde att kontraktera privata företag för att hantera.

För övrigt hänvisar kommunen dess invånare att efter eget tycke inleda avtal med valfritt företag och informerar om att tjänster av detta slag ingår i regelverket för rut-avdrag. Se mer om rut-avdrag på skatteverkets hemsida.

Snöskottning som tjänst är berättigad rut-avdrag enligt skatteverket. Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rut-avdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger alltså inte rätt till avdrag.

Snöskottning

Krav för rut-avdrag:

• Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.

Rut-avdrag ges för:

• Snöskottning av gårdsplaner, uppfarter, hus- och garagetak.

• Borttagning av istappar.

• Snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

Inget avdrag ges för:

• Snöskottning eller snöröjning på gemensamma ytor och byggnader i en samfällighet, till exempel en garagelänga.

Sidan uppdaterad 3 januari 2019 Kommentera sidan