Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 -5 juni

Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 -5 juni

Mörbylånga kommuns målmedvetna arbete med att lindra konsekvenserna som uppstått till följd av det nya coronaviruset samt att minska smittspridningen fortsätter. Här följer lägesbilden för vecka 23.

Aktuellt under vecka 23

  • Arbetet med att upprätta säkra träffpunkter vid våra särskilda boenden pågår. Möten mellan brukare och anhöriga ska kunna ske på ett smittskyddssäkert sätt.
  • Den 2 juni fattades beslut att avaktivera krisledningsnämnden. Kommunens arbete med att hantera coronapandemin fortsätter. Krisledningen är aktiverad och de olika stabsgrupperna arbetar för att hantera situationen på kort och lång sikt.
  • Personal med omvårdnadsarbete inom äldreomsorgen, omsorg om personer med funktionsvariation (OFV) och personal inom hälso- och sjukvård att få ett värdefullt tillskott i semesterkassan. Var och en av de anställda i ovan nämnda verksamheter kommer att få 2 000 kronor extra i samband med löneutbetalningen i juni månad.
  • Den 6 juni kommer kommunens nationaldagsfirande att ske digitalt, via en film som publiceras på webbplatsen och på sociala medier.

Verksamheterna

Social omsorg

Personal inom äldreomsorgen använder visir vid alla besök och kontakter med brukare. Testning av personalen har börjat att genomföras.

Utbildning

Verksamheten flyter på och arbetet med kontinuerliga riskbedömningar fortsätter. Man anpassar verksamheten efter de restriktioner som finns och detsamma gäller kommande veckas skolavslutningar.

Näringsliv

Enheten för en kontinuerlig dialog med företagare i kommunen, dels för att få information om hur läget ser ut, och dels för att upplysa om kommunens och regeringens stödåtgärder. Det planeras för ett digitalt möte med våra näringsidkare i kommunen under nästkommande vecka utifrån att reserestriktionerna inrikes lättats.

Kommunikation

Arbetet med att ta fram informationsmaterial såväl internt som externt fortsätter i högt tempo. Enheten alternerar mellan rörlig bild, skriven text och tryckt material.

Särskilt fokus nu på att ha material klart till badstränder och allmänna platser där trängsel kan uppstå. Ett utvecklingsarbete med mobilapplikationen pågår också. Detta med målsättningen att våra medborgare och de turister som besöker oss i sommar ska sprida ut sig på flera badstränder för att undvika trängsel. Mer information om detta i nästa vecka.

Stabsgrupperna

Minskad smittspridning

Under veckan har stabsgruppen arbetat med rutiner och iordningställande av säkra mötesplatser vid kommunens särskilda boenden.

Logistik och material

Logistik och material arbetar tillsammans med minskad smittspridning för att skapa de säkra mötesplatserna. Ett par av våra boenden har nu säkra mötesplatser färdiga så den boende och anhörige nu kan mötas igen.

Personalförsörjning

Läget gällande sommarvikarier inför sommaren är stabilt i nuläget.  

Intern oro

Arbetet fortgår där fokus ligger på att trygga chefer och medarbetare genom kontakt och information. Gruppen samarbetar med extern oro kring en kommunikationsplan.

Extern oro

Arbetet pågår med att se över en hållbarhet för mat- och bokleveranser till personer i riskgrupp, bland annat med hjälp av feriearbetande ungdomar. Gruppen arbetar också med att samordna sånginsatser vid bostadsområden och särskilda boenden.

Sidan uppdaterad 5 juni 2020 Kommentera sidan