Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 -18 juni

Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 -18 juni

Mörbylånga kommuns målmedvetna arbete med att lindra konsekvenserna som uppstått till följd av det nya coronaviruset samt att minska smittspridningen fortsätter. Här följer lägesbilden för vecka 25.

Aktuellt under vecka 25

  • Inga nya bekräftade smittade inom våra verksamheter.
  • Personalnärvaron ligger för tillfället på normala nivåer bortsett från enstaka avdelningar/enheter inom social omsorg.
  • Under torsdagen gick vår nya funktion för säkra badplatser igång i Mörbylånga kommuns mobilapplikation. Med hjälp av wifi-sensorer på åtta stycken utvalda badplatser kommer vi kunna mäta beläggningen. I appen kommer badplatserna lysa gröna, gula eller röda, beroende på beläggning. Detta är ett hjälpmedel för att underlätta för människor att undvika trängsel och ökad smittspridning av det nya coronaviruset.
  • På offentliga ytor och badplatser har kommunikationsavdelningen tagit fram skyltar för att sprida budskapet om att hålla i och hålla ut. Dessa skyltar har satts upp under veckan som gått.
  • Från och med den här veckan är stabsgrupperna avvecklade och från och med nu kommer ordinarie verksamhet att hantera frågor som rör det nya coronaviruset. Som stöd för verksamheterna kommer en stab finnas tillgänglig när behov uppstår.

Verksamheterna

Social omsorg

Testning av personal fortlöper och än så länge har evakueringsboendet på Rönningegården inte behövt aktiveras.

Planeringen av bemanningen för sommaren har pågått en tid. Störst svårigheter att klara detta är inom hälso-och sjukvårdsenheten där vi har brist på sjuksköterskor. Arbete pågår och just nu är det bemanningsföretag som ser ut att bli räddningen. Det är också ansträngt bland enhetschefer där vi har en halverad bemanning i och med uppstarten av semesterperioderna.

Utbildning

Verksamheten har flutit på bra och skolavslutningarna genomfördes på ett corona-anpassat sätt.
Förskolorna i kommunerna går enligt plan in i sammanslagning under veckorna 28-31.

Näringsliv

Ett informationspaket med material har skickats ut till våra företagare och kan även hämtas hem via kommunens webbplats.

Beslut fattades idag torsdag 18/6 om fortsatt förlängning av subventionerade hyror för näringslivet. Beslutet gäller fram till och med 2020-08-31.

Kommunikation

Stort fokus under veckan att få ut affischer, skyltar och sniffers för att säkerställa att vi informerar besökare hur vi ska hjälpas åt för att minska smittspridningen. Tillsammans har vi identifierat kritiska platser i kommunen där vi satt upp påminnelser om smittan och hur vi ska agera.

Kommunens mobilapplikation är sedan idag torsdag igång för att följa trängseln vid kommunens badplatser.

Via kommunens app har också medborgare/besökare möjlighet att påtala om det är platser i vår kommun som inte följer folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Detta ska ses som ett stöd för att hantera tillsynsuppdraget via miljöenheten. Vårt servicecenter hanterar klagomål och synpunkter.

Stabsgrupperna

Minskad smittspridning

Stabsgruppen har arbetat med framtagande av rutiner för våra säkra mötesplatser. Utbildningsinsatser har genomförts till de personer som kommer att jobba som vikarier under sommaren. Det är framförallt utbildning i basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning. I samband med den här veckan avvecklas gruppen.

Logistik och material

Logistik och material har sammanställt, uppdaterat och skrivit rutiner för det arbete som behöver göras/kan behöva göras i sommar, av verksamheterna och av sommarstaben. Bland annat finns rutin för hämtning av större mängder av smittförande covid-19-avfall om utbrott skulle ske under sommaren. Säkerställa skyddsutrustning har varit prioriterat och det har vi lyckats med. Vi har idag lager för att hantera vården fram till och med september månad.

Stor beställning av kvalitetssäkrade handskar (fem miljoner stycken) har gjorts för länet via Kalmar och Centralförrådet, 600 000 handskar till Mörbylånga har Mörbylånga kommun lagt in önskemål om.
Stabsgruppen har nu avvecklats.

Personalförsörjning

Läget gällande sommarvikarier inför sommaren är stabilt. Social omsorg identifierar hur behovet ser ut på de olika enheterna för att förflyttning av medarbetare som frivilligt ställer upp och hjälper till inom social omsorg ska bli så bra som möjligt.

Vi har i dagsläget inte lyckats bemanna vår HSL-verksamhet med sjuksköterskor i önskad omfattning. Just nu undersöker vi stöd från bemanningsföretag.

Miljöenheten har fått uppdrag från 1 juli att sköta tillsynsuppdrag för serveringsställen och också skyldighet/möjlighet att stänga näringsställen. Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut, runt delegation för att hantera detta uppdrag, idag vid sitt nämndsmöte. Vi är en liten kommun och sårbara inom miljöenheten, men miljöchefen bedömer att det finns tillräcklig beredskap för att hantera uppdraget.

Stabsgruppen har nu avvecklats.

Extern oro

Informationskampanjer till ungdomar utan försörjning har gått i gång och kommer att genomföras i augusti.

Vykort har skickats till medborgare i riskgrupp, +70. I vår hälsning kommer vi att informera om de tjänster som finns via kommunen och stöd till denna grupp.

Vi kommer att ha en organisation för att fortsätta servicen med handling av mat och boken kommer under sommaren. Den organisationen har hanterats av föreningar och kommer att stöttas upp av sommarjobbande ungdomar.

Aktiviter i form av musikunderhållning har ordnats vid kommunens särskilda boenden samt vissa bostadsområden i kommunen. Har uppskattats mycket.
Stabsgruppen har nu avvecklats.

Intern oro

Vi har under veckan säkerställt att rutiner finns tillgängligt för hur olika situationer ska hanteras under sommarperioden. Det är vårt intranät som kommer vara platsen vi lägger informationen på.
Stabsgruppen har nu avvecklats.

Sammanfattning:

Vi avvecklar nu vår krisorganisation och övergår mer till ett normalläge. En stabsgrupp kommer att finnas tillgänglig hela sommarperioden. Som ansvarig tjänsteman kommer Ann Willsund och David Idermark att dela på uppdraget och sommarveckorna.

Sidan uppdaterad 18 juni 2020 Kommentera sidan