Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 8 maj

Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 8 maj

Mörbylånga kommuns målmedvetna arbete med att lindra konsekvenserna som uppstått till följd av det nya coronaviruset samt att minska smittspridningen fortsätter. Här följer lägesbilden för vecka 19.

Aktuellt under vecka 19

  • Personalnärvaron ligger för tillfället på normala nivåer, bortsett från enstaka avdelningar/enheter.
  • Öppna förskola Safiren har stängts. Insatser till familjer med behov planeras.
  • All personal inom äldreomsorgen ska arbeta med skyddsvisir. Utdelning av personliga visir pågår fortlöpande.
  • Nationaldagsfirandet kommer att genomföras digitalt. Mer information kring detta kommer framöver.
  • Världsarvsveckan kommer byta fokus från de planerade evenemangen och rikta in sig mer på arrangörerna genom en folder som sträcker sig över hela 2020 istället för under en enskild vecka mitt i sommaren.
  • Mörbylånga 200 år kommer att skjuta upp "födelsedagskalaset" till senare under 2020. Inget datum är i nuläget spikat.

Verksamheterna

Social omsorg

Rekrytering till corona-teamet inom hemtjänsten och på evakueringsboendet på Rönningegården pågår. Ambitionen är att ha personal och alla delar på plats inom kort. Något datum för när boendet kan vara i gång är ännu inte fastställt.

Utbildning

Skansenskolan (högstadiet) får stöd av fritidsledare vid lektioner. Om läraren är hemma, men kan ha distansundervisning, finns det fritidsledare på plats i klassrummen.

Verksamheterna planerar för att eventuellt fler barn behöver omsorg i sommar om vårdnadshavarna inte får/kan ta semester.

Näringsliv

Situationen för många av kommunens företagare är ansträngd och näringslivsenheten arbetar med att stötta företagarna med tips och idéer om hur de kan ta del av de olika stödåtgärder som har tagits fram.

I tisdags deltog näringslivschef Peter Marklund tillsammans med Gillis Dahlström på Arontorps kroppkakor och Pernilla Gunnersten på MESAB i en direktsändning "Mitt i näringslivet Kalmar län", som sänds varje vecka från Oskarshamn.

Kommunikation

Under veckan har mer information på olika språk publicerats på kommunens officiella webbplats www.morbylanga.se. Den skriftliga informationen har kompletterats med filmer på olika språk. Dessutom hjälper arbetsmarknads- och integrationsenheten till med att distribuera ut nyhetsbrev och affischer på en mängd språk.

Stabsarbetet

Minskad smittspridning

Stabsgruppen har tagit fram utökade rutiner kring skyddsutrustning (visir), införande, införskaffning och information om dessa.

Man arbetar även kring hur beslut ska tas om eventuell placering vid kommunens planerade evakueringsboende, åtgärder kring social distansering på arbetsplatser där det är trångbott och rutiner kring desinficering av kommunens fordon. Vi förstärker även bemanningsenheten för att minska sårbarheten samt minska antalet personal som besöker brukare.

Logistik och material

Visir tillverkas på daglig verksamhet Hörnan och man ser även över möjligheterna att tillverka plexiglas-skärmar som kan användas i kontakt mellan brukare och anhörig. Inköp av skyddsutrustning såsom exempelvis visir, samordnas av logistik och material.

Stabsgruppen arbetar vidare med lokalfrågorna och de material som behöver beställas dit.

Prioriterade verksamheter

Stabsgruppen har tagit fram en prioriteringsordning för samhällsviktiga och icke samhällsviktiga verksamheter när det gäller flytt av personal i en krissituation. Prioriteringsordningen har antagits av den strategiska krisledningen och i samband med detta avvecklas också gruppen.

Personalförsörjning

Rekryteringen är i full gång och stabsgruppen ser över ytterligare resurser som kan stärka bemanningen. Inventering av kompetenser pågår och det kommer att synkas med prioritering av verksamheter innan eventuella ytterligare resurser introduceras och fördelas där det behövs.

Intern oro

Stabsgruppen har riktat punktinsatser med HR-stöd till chefer om hur de kan vara stöd till sina medarbetare. Dessutom uppdateras kommunens intranät kontinuerligt med ny information. Det senaste handlar om krisstöd, både till chefer och medarbetare.

Extern oro

Stabsgruppen extern oro har startat upp ett flertal åtgärder under veckan som syftar till att linda oron bland kommunens medborgare. Bland annat har informationsfilmer publicerats på en mängd olika språk under fliken "Corona in other languages" på kommunens officiella webbplats.

Sidan uppdaterad 8 maj 2020 Kommentera sidan