Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 30 april

Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 30 april

Mörbylånga kommuns målmedvetna arbete med att lindra konsekvenserna som uppstått till följd av det nya coronaviruset samt att minska smittspridningen fortsätter.

Sedan tre veckor tillbaka arbetar Mörbylånga kommun i stabsgrupper kopplade till hanteringen av coronaviruset. De olika stabsgrupperna har olika ansvarsområden: oro internt, oro externt, prioriterade verksamheter, personalförsörjning, logistik och material samt minskad smittspridning.

Inför den stundande valborgshelgen har vi spridit budskapet att fortsätta hålla i, hålla avstånd till varandra och att tvätta händerna. Region Kalmar län ser en uppåtgående trend i antalet konstaterade covid-19-fall och därför är det extra viktigt att vi värnar om oss själva och varandra genom att försöka minska smittspridningen så mycket det går.

Lägesbild stabsgrupperna

Arbetet fortsätter i stabsgrupperna där flera insatser gjorts för att dämpa oron som finns, såväl internt som externt. Dock inte genom att förminska allvaret i situationen.

Logistik- och material-gruppen ser över vilka möjligheter vi har gällande transporter, lokaler och tillgång på material. Bland annat genom en intern e-tjänst där tillgången på material säkerställs.

Personalförsörjningsgruppen ser över hur personalnärvaron är i våra verksamheter och planerar för hur personalbortfall kan lösas på bästa sätt.

Prioriterade verksamheter analyserar och utreder vilka verksamheter som bör prioriteras och vilka som kan få andra uppdrag vid en hög personalfrånvaro.

Stabsgruppen minskad smittspridning har ett brett uppdrag där de ska se över hur vi som kommun kan bidra till att minska spridningen av det nya coronaviruset och därmed bidra till att sjukvården hinner med att ge den vård till patienter som situationen kräver.

Lägesbild social omsorg

I början av veckan konstaterades det första bekräftade fallet av covid-19 hos en brukare inom hemtjänsten i kommunen. Personal använde skyddsutrustning i enlighet med de framtagna rutinerna och brukaren skickades därefter till Kalmar länssjukhus för vidare vård.

Inom kort planerar Mörbylånga kommun att öppna upp ett särskilt coronaboende på avdelningen Kvarnen på Rönningegården. Detta kommer vara en stängd avdelning där endast covid-19-positiva brukare kommer att befinna sig. Det kommer även vara en särskild personalstyrka som kommer arbeta på det här boendet. En internannons har gått ut där kommunen söker efter frivillig personal som vill arbeta på boendet samt i ett coronateam som kommer ta hand om covid-19-patienter i ordinärt boende i hemtjänsten.

Vi ser en ökad personalnärvaro som för tillfället ligger på en normalnivå för verksamheterna.

Lägesbild utbildningsverksamheten

Även i skolan och förskolan ser vi en ökad personalnärvaro och i de fall där behov av personal uppstår har fritidsgårdspersonal stöttat upp i skolan.

Uppvisar personal eller elever förkylningssymptom ska man stanna hemma. Annars är det viktigt att eleverna går i skolan då de har skolplikt.

Lägesbild näringslivsverksamheten

Situationen är fortsatt ansträngd för många företag i Mörbylånga kommun. Vi får rapporter om att man arbetar hårt för att ställa om verksamheten efter rådande omständigheter och många har löst situationen med kreativa lösningar. Behöver man stöd eller har några frågor om vilket stöd man har rätt till går det bra att höra av sig till Peter Marklund, näringslivschef: peter.marklund@morbylanga.se.

Under veckan har miljöenheten ökat sin tillsyn av serveringsställen i Mörbylånga kommun. Syftet är att kontrollera att verksamheterna följer de regler och riktlinjer som tagits fram nationellt. Uppfattningen är att restaurangerna och kaféerna har anammat reglerna på ett bra sätt och försökt anpassa sin verksamhet efter bästa förmåga.

Sidan uppdaterad 30 april 2020 Kommentera sidan