Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 29 maj

Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 29 maj

Mörbylånga kommuns målmedvetna arbete med att lindra konsekvenserna som uppstått till följd av det nya coronaviruset samt att minska smittspridningen fortsätter. Här följer lägesbilden för vecka 22.

Aktuellt under vecka 22

  • Personalnärvaron ligger för tillfället på normala nivåer bortsett från enstaka avdelningar/enheter inom social omsorg.
  • Eketorps borg öppnade under Kristi himmelsfärdshelg och kommer hålla öppet torsdag-lördag fram till den 18 juni. Beslut runt utökade öppettider kommer inom kort.
    Borgen och dess aktiviteter har anpassats efter rådande situation kring covid-19 med ett flertal åtgärder, vilka finns listade här.
  • Arbetet med att upprätta säkra träffpunkter vid våra särskilda boenden pågår. Med målet att möten mellan brukare och anhöriga ska kunna ske på ett smittskyddssäkert perspektiv.

Verksamheterna

Social omsorg

Personal inom äldreomsorgen använder visir vid alla besök och kontakter med brukare. Vidare har fler ur personalstyrkan till det planerade evakuerignsboendet på Rönningegården fått utbildning och introduktion.

Utbildning

Verksamheten flyter på och arbetet med kontinuerliga riskbedömningar fortsätter.

Näringsliv

Enheten för en kontinuerlig dialog med företagare i kommunen och upplyser om kommunens och regeringens stödåtgärder.

Kommunikation

Arbetet med att ta fram informationsmaterial såväl internt som externt fortsätter i högt tempo. Enheten alternerar mellan rörlig bild, skriven text och tryckt material.

Stabsgrupperna

Minskad smittspridning

Under veckan har stabsgruppen arbetat fram budskap i form av affischer till alla arbetsplatser inom kommunen. Olika typer av arbetsplatser har fått budskap anpassade efter sina behov.

Logistik och material

Arbetet kring skyddsutrustning och säkerställandet av att rätt skyddsutrustning används vid rätt tillfälle pågår.

Personalförsörjning

Översyn och förflyttning av medarbetare som frivilligt ställer upp och hjälper till inom social omsorg pågår och arbetet med att undersöka behovet fortsätter. Läget gällande sommarvikarier inför sommaren är stabilt och gruppen har lagt ut ytterligare en annons för att framförallt söka mer personal till nattpatrullen.

Intern oro

Fortsatt arbete med stöd till chefer. Gruppen samarbetar med extern oro i den kommunikationsplan som riktar sig både externt men också internt mot våra medarbetare som kan uppleva en förhöjd risk att vara utsatta för t.ex. våld eller missbruk i samband med covid-19.

Extern oro

Under juni månad kommer ett utskick i form av ett vykort gå ut till personer som är över 70 år. Vykortet ska innehålla en positiv ton med positiva budskap och synliggöra hur kommunen kan hjälpa till och stödja framförallt medborgare i riskgrupp.

Sidan uppdaterad 29 maj 2020 Kommentera sidan