Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 20 maj

Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 20 maj

Mörbylånga kommuns målmedvetna arbete med att lindra konsekvenserna som uppstått till följd av det nya coronaviruset samt att minska smittspridningen fortsätter. Här följer lägesbilden för vecka 21.

Aktuellt under vecka 21

  • Personalnärvaron ligger för tillfället på normala nivåer bortsett från enstaka avdelningar/enheter inom social omsorg.
  • Region Kalmar läns nya provtagningsstrategi ska komma nästa vecka. Länsstyrelsen har kallat till fördjupningsmöte kring detta. Det innebär att fler personer kommer att provtas för covid-19, d.v.s. personal inom kommunal vård och omsorg. En viktig åtgärd för att de som har en enklare förkylning med milda symptom ska kunna arbeta.
  • AME (arbetsmarknads- och integrationsenheten) och LRF (Lantbrukarnas riksförbund) har påbörjat ett samarbete för att bemöta oron/risken för bemanningsproblem inom de gröna näringarna.

Verksamheterna

Social omsorg

Förberedelserna för att vid behov kunna aktivera evakueringsboendet på Rönningegården fortsätter. Personalstyrkan har introducerats och fått utbildning om moment i arbetet.

Utbildning

Inom utbildningsverksamheten pågår arbetet med kontinuerliga riskbedömningar för att fånga upp och åtgärda eventuella risker och oro. I övrigt flyter verksamheterna på i möjligaste mån som vanligt.

Näringsliv

Den här veckan öppnade kommunens nya funktion med samtalsstöd via telefonsamtal till företagare. Öppen telefontid, på telefonnummer 0485-474 20, tisdagar 13-15 och torsdagar 10-12. Övrig tid går det bra att lämna meddelande så ringer vi upp vid annat tillfälle.

Kommunikation

Arbetet med att ta fram informationsmaterial såväl internt som externt fortsätter i högt tempo. Enheten alternerar mellan rörlig bild, skriven text och tryckt material.

Stabsgrupperna

Minskad smittspridning

Under veckan har ett utskick gällande hygienrutiner skickats ut i affisch-form till kommunens samtliga arbetsplatser för uppsättning.

Stabsgruppen har även förberett kring information till chefer och medarbetare för de nya direktiven gällande provtagning. Olika frågeställningar om vilka som berörs och hur det kommer gå till.

Logistik och material

Under senaste veckan har stabsgruppen beställt 300 000 handskar och 30 000 förkläden med kort ärm samt 2 000 testade och godkända skyddsvisir.
AME kommer att tillverka tre stycken plexiglas-skärmar i någon form som kan användas i kontakt mellan brukare och anhörig.

Personalförsörjning

Arbetet fortsätter i samma spår som förra veckan. Översyn och förflyttning av några medarbetare är påbörjad, med fokus på att förstärka inför sommarperioden. Fortsatt identifiering av ytterligare kompetenser sker.

Intern oro

Fortsatt arbete med stöd till chefer. Gruppen samarbetar med extern oro i den kommunikationsplan som riktar sig både externt men också internt mot våra medarbetare som kan uppleva en förhöjd risk att vara utsatta för t.ex. våld eller missbruk i samband med covid-19. Frågor och svar på intranätet riktat mot medarbetare och chefer uppdateras kontinuerligt.

Extern oro

En kommunikationsplan håller på att arbetas fram i samarbete med intern oro.

Stödlinjen för företagarna är i gång och små visitkort med information kring telefonlinjen har tagits fram och som kommer delas ut av näringslivschef och näringslivsutvecklare vid kontakt med företagare.

Sidan uppdaterad 20 maj 2020 Kommentera sidan