Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 12 juni

Aktuell lägesbild med anledning av covid-19 - 12 juni

Mörbylånga kommuns målmedvetna arbete med att lindra konsekvenserna som uppstått till följd av det nya coronaviruset samt att minska smittspridningen fortsätter. Här följer lägesbilden för vecka 24.

Aktuellt under vecka 24

  • Personalnärvaron ligger för tillfället på normala nivåer bortsett från enstaka avdelningar/enheter inom social omsorg.
  • Samtliga fyra mötestält på våra "säkra mötesplatser" på Lindero, Rönningegården, Äppelvägen samt Villa Viktoria är nu uppsatta och plexiglaset som ska skärma av likaså. Därmed kan anhöriga besöka de som bor på våra särskilda boenden. Tydliga rutiner har tagits fram för hur detta ska gå till.
  • En ny funktion i Mörbylånga kommuns mobilapplikation där vi med hjälp av wifi-lådor kan mäta hur många personer som befinner sig på åtta utvalda badplatser i kommunen lanseras lagom till midsommar. I appen kommer badplatserna att lysa gröna, gula och röda, beroende på hur många som befinner sig där. Detta gör vi för att hjälpa medborgare och besökare att kunna undvika trängsel och underlätta för fysisk distansering.
  • Ett digitalt möte med kommunens företagare genomfördes under veckan där vi fick många bra inspel och synpunkter samtidigt som vi informerade företagarna om kraven som ställs på dem i och med hanteringen av covid-19.
  • Camerata Nordica har genomfört en "mini-turné" där de spelade på flera av våra äldreboenden och i bostadsområden där många äldre bor. Ett mycket uppskattat inslag i vardagen för många.

Verksamheterna

Social omsorg

Testning av personal fortlöper och än så länge har evakueringsboendet på Rönningegården inte behövt aktiveras.

Utbildning

Verksamheten har flutit på bra och skolavslutningarna är genomförda på ett corona-anpassat sätt.

Näringsliv

Utöver det digitala mötet med kommunens företagare ligger ett nytt projekt i sin linda. Bli Digital kommer att lanseras i höst och är ett koncept som liknar Mer Digital, som genomfördes med 300 seniorer under våren 2019. Bli Digital syftar till att öka våra företagares digitala kunskaper och medvetenhet.

Kommunikation

Arbetet med att ta fram informationsmaterial såväl internt som externt fortsätter i högt tempo. Enheten alternerar mellan rörlig bild, skriven text och tryckt material.
Under veckan har skyltar till badplatser och offentliga toaletter tagits fram och väntas komma från tryckeriet i början av nästa vecka. Budskapen på skyltarna och affischerna är att hålla avstånd och att hålla en god basal hygien.

Stabsgrupperna

Minskad smittspridning

Under veckan har stabsgruppen arbetat med att slutföra uppförandet av "säkra mötesplatser" på våra särskilda boenden. 

Logistik och material

Logistik och material har tillsammans med minskad smittspridning arbetat för att få till stånd de fyra "säkra mötesplatserna".

Personalförsörjning

Läget gällande sommarvikarier inför sommaren är stabilt. Social omsorg identifierar hur behovet ser ut på de olika enheterna för att förflyttning av medarbetare som frivilligt ställer upp och hjälper till inom social omsorg ska bli så bra som möjligt.

Extern oro

Tillsammans med kultursamordnaren har stabsgruppen arbetat fram ett spelschema där flera förskolor kommer gästa särskilda boenden för utomhusaktiviteter där barnen framför ett antal sånger för de boende.
Under den kommande veckan kommer en sociala medier-kampanj gå ut riktat till de ungdomar som inte hittat någon sysselsättning efter avslutad gymnasieutbildning. Syftet är att sprida kunskap om att kommunen finns tillgänglig och att man kan ta kontakt för att få vägledning. För att följa upp detta kommer ett vykort skickas ut till personer födda 2001 med information om vilken hjälp man kan få samt att sprida en positivism och framåtanda.

Sidan uppdaterad 12 juni 2020 Kommentera sidan