Du är här: Start/Start/Nyheter/Aktivt arbete ska leda till bättre företagsklimat i Mörbylånga kommun

Aktivt arbete ska leda till bättre företagsklimat i Mörbylånga kommun

Efter ett antal besök hos öländska företagare börjar Pege Hussfelt, tf. näringslivschef i Mörbylånga kommun, få en bild av hur en framtida näringslivsorganisation kan komma att se ut.

I Pege Hussfelts uppdrag ingår det att utreda och komma med ett förslag hur en näringslivsorganisation i Mörbylånga kommun kan komma att se ut. Som ett steg i den processen har han varit ute på ett antal företagsbesök, deltagit i näringslivsmöten och mött olika medarbetare inom kommunen, hela tiden i en god atmosfär.

Målet är att förbättra företagsklimatet i Mörbylånga kommun.

– Vid mina besök har jag fått en ganska god bild över företagarnas uppfattning och relation till kommunen. För att få ännu mer kött på benen har jag även besökt andra kommuner, kommunalråd och näringslivsorganisationer, säger Pege Hussfelt.

Under uppdragets gång har han haft löpande avrapportering till politiken - och det är nu även beslutat att en näringslivkonferens kommer arrangeras den 16 april.

– Samtliga företagare i Mörbylånga kommun kommer bjudas in till den här träffen som kommer innehålla ett intressant och genomtänkt föreläsningsprogram med ett antal kända profiler. Därefter kommer det bli gemensam middag och nätverkande på kvällen, säger Pege Hussfelt.

Pege Hussfelts uppdrag påbörjades i slutet av 2018 och sträcker sig över våren 2019.

Kommunen tar gärna emot förslag på hur dialogen med näringslivet ska ske framöver. Tidigare har man haft ett näringslivsråd.

– Inget är hugget i sten ännu, men det viktigaste är att näringslivet får vara med och bestämma hur de vill att dialogen mellan kommun och näringsliv ska fungera, säger Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från och med den 2 maj 2019 kommer KS-presidiet, tillsammans med aktuella tjänstepersoner, att ha stående företagsbesök varje torsdagseftermiddag.

– Vi ser ett stort värde i att komma ut till företagarna i deras miljöer. Jag tror att det här kommer stärka dialogen mellan kommun och företag. Tanken är att vi ska göra det här tillsammans för att förbättra företagsklimatet i Mörbylånga kommun, säger Matilda Wärenfalk som gärna tar emot tips om företag att besöka.

Vill man framföra synpunkter kring företagsklimatet eller komma med förslag kring dialog mellan kommun och företagare går det bra att höra av sig till Pege Hussfelt på mail: pege@hussfelt.se. Tips om företagsbesök kan lämnas till Susanne Bredesjö Budge via mail: susanne.bredesjo.budge@morbylanga.se.

Sidan uppdaterad 18 mars 2019 Kommentera sidan