Du är här: Start/Start/Nyheter

Nyheter

 • Rekryteringsresa Åre för företagare

  2017-12-13

  Vill du passa på att förbättra dina chanser att rekrytera kompetent säsongspersonal? Då ska du se närmare på Arbetsförmedlingens erbjudande om en resa till Åre.
 • Kommunfullmäktiges sammanträde 19 december

  2017-12-12

  Kommunfullmäktige sammanträder den 19 december kl 18 i Skansenskolans aula, Mörbylånga. Mötet är öppet för allmänheten och direktsänds via webb-TV. Välkommen.
 • Myndighetsavdelningen expedition

  2017-12-11

  Den 14 december stänger Myndighetsavdelningen, Individ- och familjeomsorgens expedition, Hantverkargatan 3 i Färjestaden kl. 12.00.
 • Trafikstörningar på Ölandsbron nattetid

  2017-12-08

  Den 12-16 december kommer Trafikverket att utföra mätningsarbeten på Ölandsbron nattetid, klockan 01-04. Detta innebär begränsad framkomlighet på Ölandsbron med väntetider på upp till 30 minuter.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017

  2017-12-05

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat om instruktioner för kommundirektören, om ett markoptionsavtal med Smart Village Sweden samt att ansöka om s.k. LOVA-bidrag för vattenvårdsprojekt.
 • Del av Björnhovda 25:2, Gullvivegatan

  2017-12-01

  Ett förslag till detaljplan för del av fastighet Björnhovda 25:2, Gullvivegatan Färjestaden, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-12-01 – 2017-12-29.
 • Högt betyg för boenden och hemtjänst i Mörbylånga kommun i Socialstyrelsens undersökning

  2017-11-24

  Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning för att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. I årets undersökning får Mörbylånga kommun generellt höga betyg för både hemtjänst och särskilda boenden. Mest utmärker sig Äppelvägens särskilda boende, som får högsta betyg i Kalmar län.
 • Del av Isgärde 6:17 m fl, Ottos väg

  2017-11-08

  Ett förslag till detaljplan för del av Isgärde 6:17 m fl, Ottos väg, finns tillgängligt för berörda att granska och lämna synpunkter på under tiden 2017-11-13 – 2017-12-11.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2017

  2017-11-08

  Kommunstyrelsen behandlade bland annat att sälja mark för bostäder i Björnhovda, samt att förlänga köpekontrakt för Norra viken i Mörbylånga.
 • Del av Algutsrum 20:10, Brofästet östra delen, Färjestaden

  2017-11-03

 • Del av Björnhovda 25:2, Grövlegatan Färjestaden

  2017-11-03

 • Nya ansökningstider för polistillstånd

  2017-10-17

  Polisen har nya ansökningstider för t.ex. uteservering, marknader, festivaler eller demonstrationer som innebär att du måste söka tillstånd tidigare än vanligt. På polisens webbplats finns mer information om vilka bryttider som gäller (extern länk till www.polisen.se)
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2017

  2017-10-10

  Kommunstyrelsen behandlade bland annat att sälja mark för bostäder i Björnhovda, samt att utse Charlotta Rasmusson till ställföreträdare för kommunchefen.
 • Bibliotekschefen berättade om Meröppet på Bokmässan

  2017-10-02

  I förra veckan var bibliotekschef June Söderström på biblioteksmässan i Göteborg och pratade om bibliotekets Meröppetsystem. Meröppet gör det möjligt för dig som låntagare att använda biblioteket alla dagar i veckan klockan 7-22.
 • Bevattningsförbudet upphävs

  2017-09-29

  Sensommarens och höstens nederbörd har påverkat vattentäkterna positivt. Med anledning av detta har vi beslutat att häva bevattningsförbudet i Mörbylånga kommun från och med den 1 oktober 2017.
 • Välkommen till Återbrukets försäljning

  2017-09-28

  Kommunens arbetsmarknadsenhet erbjuder stöd för dem som behöver finna en väg tillbaka till arbetslivet och nå egen försörjning. I vår verkstad på Fiskargatan 4 i Mörbylånga restaurerar vi prylar som vi sedan säljer. Vi har öppet fredagar kl. 9-15. Välkommen!
 • Nya publika laddstolpar

  2017-09-20

  För att underlätta för allmänheten att ställa om till fossilbränslefria fordon sätter Mörbylånga kommun upp ett antal laddstolpar där alla har möjlighet att ladda sin elbil. Stolparna i Södra Möckleby och Mörbylånga tas i drift på måndag den 25 september.
 • Medborgarundersökning

  2017-09-19

  Mörbylånga kommun genomför en medborgarundersökning i samarbete med SCB. 1 200 slumpvis utvalda invånare får tycka till om kommunens verksamheter. Om du är en av dem som har fått enkäten hem i din brevlåda är vi väldigt glada om du tar dig tid att svara.
 • Gyllene Pumpan 2017 till Norrgården i Ventlinge

  2017-09-15

  Norrgården i Ventlinge på södra Öland får årets Gyllene Pumpa. Grattis!
 • Konstnärlig gestaltning vid särskilda boendet Äppelvägen

  2017-09-14

  Mörbylånga kommun har tilldelat Gunilla Sundström ett skissuppdrag för offentlig gestaltning i tillbyggnaden av särskilda boendet Äppelvägen i Färjestaden. Den 18-22 september, i samband med skissuppdraget, kommer Sundström att arbeta konstpedagogiskt med boende och personal på Äppelvägen.
 • Anmäl ditt evenemang till Ljus på kultur

  2017-09-06

  I år är Ljus på kultur 27 oktober till 5 november 2017. Sista dagen för att anmäla evenemang är den 10 september för att evenemanget ska komma med i det tryckta materialet.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2017

  2017-09-05

  Kommunstyrelsen behandlade bland annat medborgarförslag om cykelväg i Gårdby och om belysning på cykelvägen mellan Järnvägsgatan och Skogby. Kommunstyrelsen antog också reviderade riktlinjer för krisledningsgruppens funktioner.
 • Budgetunderskott för vård- och omsorgsverksamheten

  2017-08-30

  Enligt prognosen i juli går vård- och omsorgsverksamheten mot ett underskott på ca 7-8 miljoner utifrån lagd budget.
 • Vård- och omsorgsutbildning för vuxna

  2017-08-18

  Den 2 oktober startar en lärlingsutbildning för vuxna som vill arbeta inom äldreomsorgen. Merparten av studierna sker på arbetsplats. Särskilda boendet Äppelvägen 8 i Färjestaden är en av arbetsplatserna som kommer att ta emot lärlingar. Utbildningen sker i Kunskapsnavets regi. Sista ansökningsdag är den 25 augusti.
 • Newcastlesjuka på en gård i Kalmar kommun

  2017-08-17

  Newcastlesjukan har konstaterats i en fjäderfäbesättning på en gård i de södra delarna av Kalmar kommun. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom, som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor. Du som äger fjäderfä behöver vara vaksam på symtom. Läs mer om symptomen, och håll dig uppdaterad om händelsen via Jordbruksverkets hemsida.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti 2017

  2017-08-15

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat att sälja del av Björnhovda 25:2 till Bovieran AB för 1,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen antog också en policy för arbetsintegrerade sociala företag och en policy för biståndshandläggning.
 • Nu får 1 200 invånare chans att tycka till om Mörbylånga kommun

  2017-08-15

  I samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför Mörbylånga kommun en medborgarundersökning där 1 200 invånarna får tycka till om kommunens verksamheter. Undersökningen startar i mitten av augusti, då SCB skickar ut enkäten till 1 200 slumpmässigt utvalda invånare i kommunen.
 • Antal soltimmar vid Ölands södra udde

  2017-07-10

  Nu mäter vi soltimmar på Ölands södra udde. Även om vi inte är med i SVT:s solliga jämför vi oss förstås med konkurrenterna och följer solligan med stort intresse. Mätstationen finns vid Ottenby Fågelstation.
 • Nu mäter vi soltimmar på Ölands södra udde. Igen.

  2017-06-19

  Efter att framgångsrikt ha testat rutiner och utrustning under 2016 samt justerat och finputsat under våren 2017, börjar vi åter mäta soltid i vecka 25.
 • Du som förälder är betydelsefull

  2017-06-12

  Sommaren är på väg. Skolavslutningar, festivaler, sol och bad väcker många fina tankar och minnen. Vi som arbetar på myndigheterna i länet ser även det oönskade.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2017

  2017-06-01

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat om regler för det nyinstiftade folkhälsopriset och att godkänna köpekontrakt och exploateringsavtal som möjliggör för nya bostäder i Isgärde och Färjestaden.
 • Nya öppettider i servicecenter

  2017-05-30

  Den 1 juni inför vi nya öppettider i kommunens servicecenter och telefonväxel. Nya öppettider är vardagar kl. 8-16. Dag före röd dag har vi öppet 8-12. Välkommen!
 • Nu är kommunens 15 biogasbilar på plats

  2017-05-24

  Mörbylånga kommun fortsätter satsningen på att ställa om kommunens fordonspark i grön riktning. Den 23 maj levererades de nya biogasbilarna och det firades med tal och soppa.
 • Ölands världsarv i stort internationellt projekt

  2017-05-23

  Tillsammans med andra världsarv i södra Östersjöregion kommer världsarvet Södra Ölands odlingslandskap att ingå i ett tre-årigt projekt för att arbeta fram strategier och handlingsplaner för hållbar turism, samt i dialog med lokala företag och invånare utveckla produkter och service för en ökad upplevelse av det unika världsarvet.
 • Mörbylånga kommun får stöd till innovativ teknik

  2017-05-19

  Mörbylånga kommun har beviljats 1 836 000 kronor i stöd från Naturvårdsverket för det planerade vattenverket i Mörbylånga. Av 72 inkomna ansökningar valdes 11 ut att dela på drygt 13 miljoner kronor. Stödets syfte är att öka användandet av spetsteknik och avancerad miljöteknik i stadsmiljöer.
 • Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

  2017-05-11

  Någon gång händer det. Frågan är bara när. Om en kris inträffar är det bra att ha tänkt på vissa saker i förväg. Här kan du ladda ner en checklista med saker som är bra att ha hemma för att klara en kris. Här finns också filmer om hur du kan förbättra din hemberedskap.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 9 maj

  2017-05-09

  Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att anställa Ann Willsund som kommunchef, om besparingsåtgärder samt om exploateringsavtal för Matrosen, Mörbylånga hamn.
 • Skräpplockning och integration

  2017-05-09

  Mörbylånga kommun deltar under maj månad i Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj. I år utökades aktiviteterna med ett integrationsperspektiv då tjänstemän från kommunens miljö- och byggnadsförvaltning och elever från SFI tillsammans plockade skräp och övade svenska.
 • Vad skulle du göra om din vardag vänds upp och ner?

  2017-05-08

  Storm, skyfall, snöoväder, elbortfall och stora olyckor. Det är några exempel på händelser som kan påverka oss och vårt samhälle. Här finns förslag på några filmer med tips vad du kan göra själv.
 • Utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland

  2017-05-02

  Vilka blir effekterna om en kommuns struktur förändras? Den frågan har Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersökt i Mörbylånga och Borgholms kommuner under hösten 2016.
 • Mörbylånga högst rankad i länet i SKL:s mätning över företagsklimatet

  2017-04-28

  När resultatet i SKL:s undersökning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning (Öppna jämförelser Företagsklimat 2016) presenterades i veckan stod det klart att Mörbylånga hade lyckats bäst i Kalmar län. I den sammanlagda rankingen hamnar Mörbylånga på plats 18 av totalt 139 deltagande kommuner.
 • Ann Willsund föreslås bli ny kommunchef

  2017-04-26

  Rekryteringsgruppen har beslutat föreslå kommunstyrelsen att erbjuda Ann Willsund tjänsten som ny kommunchef.
 • Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, Rylgatan, Färjestaden

  2017-04-07

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus vid Rylgatan samt att anpassa befintlig gång- och cykelväg till den nya bebyggelsen. Samrådsmöte för berörda hålls den 24 april då det ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på planen.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 4 april

  2017-04-05

  Här kan du läsa besluten i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 april.
 • Ändring av detaljplan för Saxnäs 1:243

  2017-04-03

  Enligt gällande detaljplan får det uppföras bostadsbyggnader i två våningar inom planområdet, men bara i den södra delen. Ändringen av detaljplanen ger möjligheten att även i det norra området uppföra bostadsbyggnader i två våningar. Samrådsmöte äger rum den 12 april kl. 18 på Trossen i Färjestaden. Då har alla berörda möjlighet att ställa frågor om planen.
 • Sommarjobb för ungdomar 15-17 år

  2017-03-21

  Du som är 15-17 år och skriven i Mörbylånga kommun kan söka sommarjobb i kommunen. Erbjudandet gäller dig som inte hade sommarjobb i kommunen förra året.
 • Sandsopning samt skärpt parkeringsövervakning i Mörbylånga och Färjestaden

  2017-03-20

  Den 27 mars börjar vi sopa bort sanden från gatorna i Mörbylånga och Färjestaden. Vi ber fastighetsägare att sopa sanden från trottoaren ut i gatan så samlar vi upp den. Undvik att sopa ut grenar och större ansamlingar löv, då detta kan fastna i sopmaskinen.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 7 mars

  2017-03-07

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat om prioriteringar i ny regional transportplan, att anta ett förslag till riktlinjer för ett motivationspris samt om en gemensam kostpolicy för hela kostenheten.
 • Stort engagemang under filmveckan

  2017-03-02

  Tack alla föreningar, biografer, folkhögskolan, turistorganisationen, regissörer och engagerad publik som bidrog till att göra Ölands första filmvecka möjligt.
 • Vi håller Öland rent!

  2017-02-22

  Nu är det dags att anmäla sig till Håll Sverige rents skräpplockardagar, som i år går under parollen Vi håller rent! Anmäl dig senast den 26 mars. Själva kampanjen pågår till den 31 maj.
 • Fördelning av kulturstöd för 2017

  2017-02-14

  Nu har stödet till kultur- och hembygdsföreningar för 2017 fördelats. Sammanlagt har 16 föreningar fått dela på 670 000 kronor. Löpande under året beviljar kommunen också arrangemangsstöd till ideella föreningar och ungt kulturbidrag till ungdomar under 25 år som vill genomföra kulturprojekt.
 • Vill du bli fadderfamilj till nyanlända flyktingar?

  2017-02-13

  Faddrarnas uppgift är att ge stöd och hjälpa de nyanlända att integreras snabbare. Som fadder blir du en viktig länk in i vardagslivet och ditt medmänskliga engagemang betyder oerhört mycket för familjen!
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 7 februari

  2017-02-07

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat att godkänna avtalet med Bergkvarabuss angående etablering av en ny depå för kollektivtrafikens bussar och ett publikt ställe för biogas i Mörbylånga tätort.
 • Vi söker stödfamilj till en 4-årig pojke

  2017-02-07

  Vi söker en stödfamilj en helg i månaden till en 4-årig pojke med nedsatt syn och hörsel samt hyperaktivitet. Pojken behöver lugn och ro så det är bra om det inte finns andra barn i samma ålder i familjen.
 • Planprogram Färjestaden - det fortsatta arbetet

  2017-01-26

  Samrådet kring planprogrammet är nu avslutat. Tack för ert engagemang och era synpunkter. Under samrådet kom det fram frågeställningar som gör att vi behöver utreda framförallt trafikfrågan ytterligare. Till dess att kommunen har arbetat fram ett förslag för godkännande kommer modellen flyttas från biblioteket i Färjestaden till kommunhuset i Mörbylånga.
 • Var rädd om vårt vatten - vi har bevattningsförbud

  2017-01-23

  På grund av låga grundvattennivåer är det bevattningsförbud i hela kommunen. Det innebär att du inte får använda kommunalt vatten till trädgårdsbevattning, biltvätt med mera. Vi kan alla hjälpas åt att hushålla med dropparna av det livsviktiga livsmedlet. Små förändringar i vardagen gör skillnad.
 • Tematräffar på öppna förskolan Safiren

  2017-01-19

  Under våren arrangerar öppna förskolan Safiren tematräffar för alla föräldrar. Vi träffas för att fika tillsammans och prata om olika aktuella ämnen för barnfamiljer. Tanken med träffarna är att skapa ett tillfälle för föräldrar att stanna upp och få möjlighet till att tillsammans med andra reflektera över sitt föräldraskap.
 • Ombyggnad av södra kajen, Mörbylånga hamn

  2017-01-19

  Nu pågår arbetet med att bygga om södra kajen i Mörbylånga hamn. Arbetet utförs av Peab Anläggning. Arbetet sker dagtid kl. 6-18. Vi hoppas att ni har överseende med att visst buller förekommer under byggtiden. Entreprenaden kommer att vara klar under juni månad 2017.
 • Här kan du hämta sand

  2017-01-17

  Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Du kan hämta sand gratis i mindre mängder på förrådet i Färjestaden och utanför Sockerladan i Mörbylånga.
 • Kommunens elbilar nu på plats

  2017-01-11

  Nu är kommunens 24 nya elbilar på plats. Idag var det elbilsfest med ärtsoppa, pressträff och provkörning av elbilarna, som främst ska användas inom hemtjänsten.
 • Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet

  2017-01-11

  Svenskt Näringslivs årliga enkät om det lokala företagsklimatet har nu landat i många öländska brevlådor. Är du företagare och har fått den – bidra med dina svar! Resultatet av undersökningen påverkar kommunens prioriteringar, så ta vara på möjligheten att skapa ännu bättre förutsättningar för företagande här på södra Öland.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 10 januari

  2017-01-10

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat att anta regionförbundets erbjudande om regional samverkan kring ungas uppväxt, fördelning av välfärdsmiljarder samt att sälja mark för bostadsändamål och framtida expansion.
 • Tack för hjälpen med vattnet!

  2016-12-29

  Mörbylånga kommun vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpte oss vid den akuta vattenbristen. Vi önskar alla ett nederbördsrikt och Gott Nytt År!
 • Teknisk affärsverksamhet fick årets presidiestipendium

  2016-12-27

  Årets presidiestipendium tilldelades Teknisk affärsverksamhet "För ett stort engagemang och en arbetsinsats utöver det vanliga för att hantera den akuta situationen med vattenbrist 2016".
 • Gästhamnen i Färjestaden bland de 10 bästa i Sverige

  2016-12-21

  Färjestadens gästhamn har placerat sig bland de 10 bästa i kategorin "Bäst gästbetyg" i Gästhamnsguidens klassificering av Sveriges gästhamnar.
 • Torslunda skola, Äppelvägen och Aktivitetshuset fick årets kvalitetspris

  2016-12-15

  M-verksamheten delar varje år ut ett kvalitetspris som ska stimulera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. Årets priser delades ut vid en ceremoni den 14 december. Prissumman är avsedd till arbetslaget och en gemensam aktivitet.
 • Kommunens konst visas på biblioteket i Färjestaden

  2016-12-15

  Den 15 december till 12 januari visas delar av kommunens konstsamling på biblioteket i Färjestaden. Verken som ställs ut är gjorda av Eva Forsberg, Sigfrid Södergren, Margareta Linton och Per Lindekrantz.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 december

  2016-12-06

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat att införa en ny biståndsinsats som ska ge patienter tryggare hemgång.
 • Mörbylånga kommun inför mobil dokumentation i hemtjänst, hemsjukvård/rehab och sjuksköterskeverksamhet

  2016-11-21

  Sedan tidigare används mobiltelefoner till nyckelfria lås för att öppna och låsa dörren hos hemtjänst- och hemsjukvårdsmottagare. Nu går vi stolt ett steg längre och tillhandahåller ett verktyg i mobiltelefonen/surfplattan till personalen för att de ska kunna göra viktig dokumentation redan på plats hos omsorgstagaren eller direkt efter besöket.
 • Information till vårdnadshavare och personal angående fall av kikhosta på Gårdby skola, Öland

  2016-11-18

  Under veckan har ett av barnen i sexårsverksamheten på Gårdby skola diagnosticerats med kikhosta. Med anledning av detta kommer här lite information från smittskyddsläkaren. Det i första hand hos spädbarn under 1 år, gravida i slutet av graviditeten samt ovaccinerade barn som man behöver vara extra uppmärksam på diagnosen.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 8 november

  2016-11-09

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat att delta i samverkan kring e-tjänster tillsammans med andra kommuner i Kalmar län. Samverkansavtalet avser samverkan kring både teknisk lösning och en organisation för utveckling, förvaltning och drift av e-tjänster.
 • Den öländska kommunstrukturen ska studeras

  2016-11-07

  Vilka blir effekterna om en kommuns struktur förändras? Den frågan kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att undersöka i Mörbylånga och Borgholms kommuner under hösten.
 • Mörbylånga kommun på plats 14 i Föräldraalliansens grundskoleindex

  2016-10-28

  Mörbylånga kommun placerade sig på plats 14 i landet i Föräldraalliansens undersökning Sveriges kommunala grundskoleindex. Även om vi har tappat sju placeringar jämfört med förra årets undersökning tillhör vi fortfarande topp 15 i landet.
 • Vill du bli kontaktperson till en person med funktionsnedsättning?

  2016-10-20

  Att vara kontaktperson innebär att man träffar en ungdom eller vuxen som behöver bryta sin isolering och få en rikare fritid. Det krävs ingen utbildning, det viktigaste är att du är trygg och stabil och har tid och engagemang. Välkommen med din intresseanmälan.
 • Kommunchef Monica Högberg avgår

  2016-10-12

  Efter snart fyra år på posten som kommunchef i Mörbylånga kommun har nu Monica Högberg valt att sluta.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober

  2016-10-04

  Kommunstyrelsen behandlade bland annat ett erbjudande om en utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland, samt yttrande över regional biblioteksplan för regionbiblioteket.
 • Törsten har bidragit till minskad vattenförbrukning

  2016-09-21

  Kamelen Törsten har under sommaren synts i olika sammanhang för att få invånare och turister i Kalmar, Torsås och på Öland att hushålla med vattnet.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 september

  2016-09-06

  Kommunstyrelsen behandlade ett antal medborgarförslag, bland annat ett om en scen i Färjestadens hamn och ett om en cykelramp vid fritidsgården Zokker i Mörbylånga.
 • Planprogram för Färjestaden - Detta vill vi 2016

  2016-09-05

  De synpunkter som kommit in vid samrådsmötena har vi nu sammanställt i en illustration med förklarande text.
 • Vattenbrist i Mörbylånga kommun

  2016-09-04

  De senaste åren har nederbörden varit extremt låg i vår region och vattennivåerna sjönk till historiskt låga nivåer. Sensommarens och höstens nederbörd har påverkat våra vattentäkter positivt. Trots det är vattenbristen fortfarande tydlig på flera håll.
 • Detaljplan för Runsbäck 2:195 m.fl.

  2016-08-26

  Syftet med detaljplanen är bland annat att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse och omhänderta dagvatten. Samrådsmöte hålls den 12 september i Smaragdskolan, Färjestaden.
 • 17 kommuner skriver till staten om att ge asylsökande möjlighet att stanna i sina kommuner

  2016-08-19

  17 kommuner, däribland Mörbylånga, har skrivit till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Kommunerna vill att de som bor på asylboenden ska kunna erbjudas möjligheten att stanna i just den kommunen där de har bott i väntan på besked om sin asylansökan.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 16 augusti

  2016-08-17

  Kommunstyrelsen godkände bland annat två exploateringsavtal som möjliggör bostäder och ett exploateringsavtal för skola i Färjestaden.
 • Minskad vattenförbrukning tack vare smarta val

  2016-08-01

  Vattenförbrukningen i Mörbylånga kommun var cirka 20 procent lägre under juni och juli i år jämfört med samma period förra året. Tack alla ni som hjälper till att spara på vattnet, det gör skillnad. Fortsätt gärna att dela med er av era spartips.
 • Vattenläget i Kalmar län - åbevattning

  2016-07-26

  Flödena i länets vattendrag är låga och hotar växt- och djurlivet i åarna. Använd därför inte åvatten för att vattna fält och trädgårdar. Vattnet kan räcka till oss alla om vi bara hjälps åt.
 • Ditt nej till cannabis spelar roll

  2016-07-06

  Nu är det sommar och med den kan det dyka upp nya saker att ta ställning till; föräldrafria fester, festivaler, nya vänner och inte minst droger. Vi har samlat information kring droger och missbruksproblem som kan vara ett stöd för dig.
 • Kamelen heter Törsten

  2016-06-30

  Budbärare och frontfigur för vattenkampanjen ”Vattensmart” är en kamel som har fått sitt namn – Törsten från Vattikranen.
 • Hur kan vi skapa tillväxt och inflyttning till södra Öland? - Dialogmöten 18 och 20 juli

  2016-06-29

  Den politiska beredningen för utvecklingen av Sydöland har till uppdrag att lämna förslag till en strategi för utveckling av Sydöland. Detta ska genomföras i dialog med såväl permanentboende som fritidshusägare. Välkommen till sommarmöten 18 och 20 juli.
 • Mätning av lantbrukarnas brunnar

  2016-06-21

  För att länsstyrelsen ska kunna få fram en heltäckande bild av vattenläget på Öland vädjar landshövding Stefan Carlsson till Ölands lantbrukare om hjälp att mäta brunnarna.
 • Filmer på temat spara vatten

  2016-06-17

  Kommunen har tagit fram ett skolmaterial som ska utbilda skolelever kring vattenbristen och vad man själv kan bidra med för att spara på vatten. Här kan du se de filmer klass 7a på Skansenskolan har gjort på temat.
 • Vattenbristen och enskilda brunnar

  2016-06-16

  Även enskilda brunnar kan påverkas av vattenbristen. På många ställen finns brunnar som har dåligt med vatten, eller som är helt tomma. Tar ditt vatten slut kan du hämta dricksvatten i dunkar vid kommunens tappningsställen.
 • Beslut från kommunstyrelsens sammanträde 7 juni

  2016-06-07

  Kommunstyrelsen fattade bland annat beslut i ärenden som rör vattensituationen. Kommunstyrelsen äskar tilläggsmedel hos kommunfullmäktige på 30 miljoner kronor och har tagit fram en plan för nödvattenförsörjning.
 • Konstverket Larven vid Torslunda skola

  2016-05-25

  Larven är en lek- och klätterskulptur i mosaikbeklädd betong. Konstverket är gjort av Marlene Lindmark. Konstverket invigdes i samband med Torslunda skolas vårfest den 24 maj.
 • Vattenmässa avslutar vattenvecka

  2016-05-24

  Syftet med veckan är att informera om vattenbristen och hur viktigt det är att alla hjälps åt att få ner vattenförbrukningen, samt hur vi kan spara vatten.
 • Vitsippans Bamselopp

  2016-05-19

  Idag firade Vitsippans förskola i Färjestaden "Förskolans dag" med ett Bamselopp.
 • Musik & Låtskrivarläger i Mörbylånga i sommar

  2016-05-12

  Välkommen till en kreativ musikverkstad där vi skriver texter och musik, övar scenframträdande, arrangerar låtar med mera. För dig mellan 13 och 19 år.
 • Nu är överföringsledningarna till Norra Möckleby invigda

  2016-05-10

  Den 27 mars 2015 togs det första spadtaget (genom sprängning) i Tävelsrum för vatten- och avloppsledningarna som ska förbinda Norra Möckleby med Färjestaden. Den 9 maj, drygt 13 månader och knappt 14 kilometer senare, är vi framme i Norra Möckleby.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 3 maj

  2016-05-03

  Kommunstyrelsen har idag tagit ställning till ett antal medborgarförslag. Ett av förslagen, som kommunstyrelsen biföll, var att inrätta ett utomhusgym kombinerat med en hinderbana i Färjestaden.
 • Bevattningförbudet är upphävt

  2016-04-28

  Med anledning av den rikliga nederbörden som kommit under hösten har vi nu upphävt bevattningsförbudet. Grundvattennivåerna är nu stabila men på flera håll är vattenbristen fortfarande tydlig. Därför vill vi ändå uppmana till fortsatt återhållsamhet med vattnet.
 • 70-talsutställning

  2016-04-27

  En utställning om 70-talets bilutflykter invigdes på boendet Rönningegården på onsdagen. Boende och personal firade med snittar och cider.
 • Tillbaka till 70-talets bilutflykter

  2016-04-27

  En utställning om 70-talets bilutflykter invigdes på boendet Rönningegården på onsdagen. Boende och personal firade med snittar och cider.
 • Eldsjälspris till Eva Hansson Törngren

  2016-04-21

  Årets eldsjälspris tilldelades Eva Hansson Törngren "för ett outtröttligt ideellt glödande engagemang och värdefulla insatser i samhället". Priset överlämnades på onsdagskvällen i samband med ett möte för att främja god integration i Mörbylånga kommun.
 • Anteckningar från dialogmöte i Glömminge 13 april

  2016-04-20

  Kommunfullmäktige bjöd in till dialogmöte i Glömminge den 13 april 2016 i Glömminge. I minnesanteckningarna kan du läsa om vilka punkter kommunchefen lyfte fram och vad som i övrigt kom upp vid mötet.
 • Litteraturveckan, 16-23 april

  2016-04-19

  Välkommen till Litteraturveckan 2016. Fram till den 23 april, som är Världsbokdagen, arrangeras föresläsningar på kommunens alla bibliotek med kända föreläsare som fotografen Brutus Östling, radioprofilen Pav Johansson och författaren Sofia Hedman.
 • Mörbylånga bostad vattenkompenserar

  2016-04-19

  På grund av vattenbristen på Öland ser Mörbylånga Bostads AB över samtliga inplanerade och återkommande arbeten.
 • Succé vid invigning av nytt bibliotek

  2016-04-16

  Lördagen den 16 april invigdes kommunens nya bibliotek i Färjestaden. Nästan 1500 nyfikna besökare ville vara med och fira.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen, 4 april

  2016-04-05

  Ett medborgarförslag om en hinderbana i Mörbylånga och ett godkännande av nyetablerad friskola. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde.
 • Tillgänglighetspriset 2016

  2016-03-24

  Årets tillgänglighetspris går till Sven Oscar Tornegård.
 • Vart går dina skattepengar?

  2016-03-14

  Nu lanserar vi tjänsten Skattekollen. Genom att ange din månadslön kan vi räkna ut hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter.
 • Vattenledning till Öland

  2016-03-04

  På torsdagen fattades ett historiskt beslut mellan de tre kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga om att redan till sommaren ha en vattenledning klar från fastlandet till Öland. Det skriver länsstyrelsen och kommunerna i ett pressmeddelande.
 • Försäljning av mark till nya bostäder i Färjestaden

  2016-03-03

  Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun har godkänt försäljning av flera fastigheter i Björnhovda till BoKlok Mark och Exploatering AB.
 • Världsarvsveckan 2016

  2016-03-03

  Den 18-24 juli genomförs Världsarvsveckan 2016 på initiativ av hembygdsföreningar, Ölandsguider, Ottenby naturum, Svenska kyrkan med flera. Läs mer på Världsarvet Södra Ölands webbplats. sodraoland.com.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen, 1 mars

  2016-03-01

  Kommunstyrelsen har godkänt försäljning av flera fastigheter i Björnhovda till BoKlok Mark och Exploatering AB. Här kan du läsa mer om detta och om övriga beslut.
 • Så bra är kommunens folkhälsa

  2016-02-19

  Utbildningsnivå, barnfattigdom och självskattad hälsa. Det är några exempel där Mörbylånga kommuns folkhälsostatistik skiljer sig positivt jämfört med övriga landet. Det är dock en högre dödlighet i diabetes och fler är överviktiga än snittet.
 • Vuxenvandring i Färjestaden

  2016-02-18

  Är du intresserad av att finnas till hands för våra ungdomar ute på gator och torg och vara en vuxen förebild? Det finns ett intresse för att starta vuxenvandring i Färjestaden. Vill du också vara med?
 • Parkeringsövervakning

  2016-02-17

  Mörbylånga kommun har gett Ölands Bevakningstjänst i uppdrag att kontrollera och bötfälla felparkerade fordon på allmän plats. Detta gör vi för att underlätta snöröjningen och för att bostadsområdena ska bli trevligare och mer tillgängliga att vistas i.
 • Vård- och omsorgscollege

  2016-02-04

  Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samarbetar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Mörbylånga kommun är glada att vara en samarbetspartner i arbetet med Sveriges viktigaste jobb.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen

  2016-02-02

  Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 2 februari.
 • Medarbetare har gått utbildning i ”Första hjälpen i psykisk hälsa”

  2016-01-28

  Fyra medarbetare vid Mörbylånga kommun har gått utbildningen ”Första hjälpen i psykisk hälsa” som anordnas av Landstinget i Kalmar län.
 • Biblioteket i Färjestaden flyttar till nya lokaler den 1 februari

  2016-01-26

  Den 31 januari stänger biblioteket på Storgatan i Färjestaden och flyttar till nya lokaler på Ölands köpstad. Under flyttperioden, 1 februari till 15 april, finns det ett minibibliotek, med begränsade öppettider, i de nya lokalerna.
 • Fördelning av stöd till kultur- och hembygdsföreningar

  2016-01-25

  Kommunen fördelar sammanlagt 830 000 kronor i verksamhetsstöd och projektstöd till kultur- och hembygdsföreningar. Här kan du se vilka föreningar som har sökt och beviljats medel 2016.
 • VA-sanering i "svampområdet", Färjestaden

  2016-01-20

  För att förhindra översvämningar i "svampområdet" kommer vi att sanera vatten- och avloppsledningarna, bygga en ny damm och en gångväg/dike. Det är PEAB som kommer utföra arbetet måndag-torsdag kl. 6.30-17.30.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen, 12 januari

  2016-01-12

  Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 12 januari
 • Skridskois vid multiarenan i Algutsrum

  2016-01-04

  Nu finns det en skridskois vid multiarenan i Algutsrum. På arenan finns belysning så isen kan även användas kvällstid. Ha en trevlig åktur.
 • Gemensam överförmyndarverksamhet från 1 januari

  2015-12-29

  En gemensam tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamhet för Kalmar, Borgholms och Mörbylånga kommuner träder i kraft den 1 januari 2016. Kansliet är placerat i Kalmar.
 • Eija Vartiainen får presidiestipendium

  2015-12-22

  Eija Vartiainen, verksamhetsansvarig för projekt Innegården, tilldelades 2015 års presidiestipendium under måndagens kommunfullmäktige.
 • Pressmeddelande: Beslut i korthet från kommunstyrelsen

  2015-12-08

  Här presenteras ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 8 december.
 • Tio föreningar certifierades som Säker o Trygg förening

  2015-12-08

  I måndags certifierades tio föreningar, varav tre helt nya, i projektet Säker o Trygg förening. David Elm gästade mötet och berättade om livet som fotbollsspelare i Kalmar FF..
 • Kvalitetspris till Gårdby hemtjänst, Daglig verksamhet Släggan, avdelning Månen på Skogsgläntans förskola och yngrefritids på Gårdby skola

  2015-12-07

  M-verksamheten delar varje år ut ett kvalitetspris som ska stimulera kvalitetsförbättringar i verksamheterna. Elva arbetslag hade sökt priset för sina utvecklingsprojekt. Fyra arbetslag fick dela på årets pris.
 • Pressmeddelande: Fortsatt busstrafik längs väg 136

  2015-11-04

  Mörbylånga kommun och Kalmar Länstrafik (KLT) har idag haft möte och bland annat diskuterat busstrafiken längs väg 136 efter tidtabellskiftet den 13 december.
 • Pressmeddelande: Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 3 november

  2015-11-04

  Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att delta i regional färdplan för fossila bränslen och att ge klimatkompenseringsmedel till elcyklar till hemtjänsten i Färjestaden och biblioteken.
 • Klimatsmarta resor för barnen

  2015-10-27

  Nu har kommunen köpt in två eldrivna flakcyklar till kommunens förskolor. Tack vare cyklarna får barnen större möjligheter till utflykter och barnen transporteras på ett klimatsmart och bekvämt sätt.
 • Hur ska kommunen arbeta med näringslivsfrågor?

  2015-10-15

  Beredningen för näringslivsstrategi ska ta fram ett förslag på hur Mörbylånga kommun ska arbeta med näringslivsfrågor fram till år 2025. Vill du vara med och påverka? Vi har ställt ett par frågor som du kan lämna synpunkter på via ett formulär.
 • Mörbylånga - länets företagarkommun

  2015-10-07

  När affärs- och kreditupplysningsbolaget UC tillsammans med organisationen Företagarna utser Årets Företagarkommun i länet så hamnar Mörbylånga kommun bäst till.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 6 oktober

  2015-10-06

  Kommunstyrelsen beslutade bland annat om exploateringsavtal för Joels Udde och Snäckstrand. Ett samverkansavtal undertecknades mellan kommunen och TeliaSonera om fiberutbyggnad.
 • Nya översiktsplanen har vunnit laga kraft

  2015-10-02

  Översiktsplanen har nu vunnit laga kraft efter att de överklaganden som kommit in har avslagits av förvaltningsrätten. Planen antogs av kommunfullmäktige i mars och gäller från och med den 29 september 2015.
 • Mörbylånga är länets bästa skolkommun

  2015-09-17

  Mörbylånga är länets bästa skolkommun enligt SKL:s rapport "Öppna jämförelser Grundskola". Rapporten innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2013/14. Kommunen uppvaktades av skolministern vid ett dialogmöte i Kalmar.
 • Hur ska Mörbylånga kommun arbeta med kultur?

  2015-09-17

  Beredningen för Kulturstrategi ska ta fram ett förslag på hur Mörbylånga kommun ska jobba med kulturen fram till år 2025. Vill du vara med och påverka? Vi har ställt ett par frågor som du kan lämna synpunkter på via ett formulär.
 • Mörbylånga är landets fjärde bästa klättrare i Svenskt Näringslivs ranking

  2015-09-15

  När Svenskt Näringsliv släpper årets ranking över Sveriges kommuner med det bästa företagsklimatet, finns Mörbylånga i den absoluta toppen bland klättrarna. Inte mindre än 103 placeringar har Mörbylånga klättrat, från plats 224 till plats 121.
 • Startskottet för kommunens arbete med att förebygga självmord

  2015-09-14

  Den 10 september gick startskottet för Mörbylånga kommuns fortsatta arbete med att förebygga självmord.
 • Stöd och hjälp till flyktingar

  2015-09-08

  På grund av oroligheterna i världen är många människor på flykt. Här är lite kort information till dig som vill hjälpa till och vad kommunen har för ansvar.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 8 september

  2015-09-08

  Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 8 september.
 • Mörbylånga kommuns alkoholhandläggare bäst i landet

  2015-09-07

  Mörbylånga kommuns alkoholhandläggare är bäst i landet. Det visar Sveriges kommuner och landstings (SKL) servicemätning Insikt, som mäter kommunens serviceutövande gentemot företag.
 • Ny social träffpunkt startar den 25 augusti

  2015-08-20

  Träffpunkten på Skansgatan 4 i Färjestaden är en ny mötesplats som vänder sig till dig som är 18-65 år och som av någon anledning drabbats av psykisk ohälsa. Här kan du träffa nya vänner, umgås, fika och delta i olika aktiviteter. Välkommen!
 • Hoppa för livet den 10 september

  2015-06-24

  Den 10 september uppmanar vi alla kommunens arbetsplatser att hoppa för livet. Det blir startskottet för kommunens fortsatta arbete kring suicidprevention. Vill du också hoppa med oss? Välkommen till kommunkontoret i Mörbylånga kl. 15.00.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 2 juni

  2015-06-03

  Kommunstyrelsen beslutade bl.a. om att åldersgränsen för besökare till fritidsgården i Färjestaden ska vara från årskurs 5 till årskurs 2 på gymnasiet, och om tillägg i riktlinjerna för försörjningsstöd.
 • Ett företagsklimat i utveckling

  2015-06-02

  Företagsklimatet i Mörbylånga kommun visar en stor förbättring, enligt Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat. Både intervjuade företagare och politiker anger att det lokala näringslivet har utvecklats i rätt riktning.
 • Hederspris för arbete mot kränkning, mobbning och diskriminering

  2015-05-06

  Linnéa Danielsson, rektor vid Torslunda skola och förskola, har fått ett hederspris av Emerich Roth-stiftelsen för hennes och personalens arbete mot kränkningar, mobbing och diskriminering.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 5 maj

  2015-05-05

  Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att inrätta en projekttjänst som kommundelsutvecklare och att samverka med Borgholms kommun om personaladministration.
 • Uno och Margaretha Magnusson fick eldsjälspriset

  2015-04-27

  Eldsjälspriset för år 2015 gick till makarna Uno och Margaretha Magnusson, Södra Möckleby, Degerhamn "för deras glödande engagemang under årtionden där de gjort värdefulla insatser" inom Mörbylånga kommun och dess föreningsliv.
 • Skräpplockardagar

  2015-04-24

  Nio förskolor och skolor i kommunen deltar i Håll Sveriges rents skräpplockardagar. Här är det förskoleklassen från Torslunda som är ute på skräpplockning i Skogsby.
 • Funderar du på att sätta upp ditt barn i kö till barnomsorgen?

  2015-04-08

  Vi träffar dig gärna och berättar mer om våra kommunala förskolor och familjedaghem. Välkommen att kontakta oss för att boka in ett möte.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 7 april

  2015-04-07

  Kommunstyrelsen beslutade bl.a. om markoptionsavtal för Björnhovda 25:2 och om att köpa fastighet i Kastlösa som är planlagd för villatomter. Ett antal medborgarförslag behandlades också.
 • Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Gör en enkel funktionskontroll

  2015-04-01

  Du kan själv göra en enkel funktionskontroll av ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens checklista. Om kontrollen visar att avloppet behöver åtgärdas kan du söka tillstånd för att förbättra avloppet. Då behöver du inte betala avgift för tillsyn.
 • Byggstart för överföringsledningarna

  2015-03-27

  Nu har vi tagit det första "spadtaget" för vatten- och avloppsledningarna som ska förbinda Norra Möckleby med Färjestaden. Kommunalråd Henrik Yngvesson och kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson sprängde den första laddningen.
 • Kommunen stödjer kulturen

  2015-03-24

  Nu har vi fördelat 830 000 kronor i verksamhetsbidrag och projektstöd till kulturföreningar och hembygdsföreningar. Se lista över de föreningar som har sökt och beviljats medel.
 • Prisutdelning vid Ölandsgalan

  2015-03-23

  Priset som Årets entreprenör i Mörbylånga kommun 2014 gick till Ölandschoklad AB. Ungt Kulturpris tilldelades Elina Danielsson och Ida Johansson. Prisutdelningen ägde rum vid Ölandsgalan den 21 mars. Grattis!
 • Den nya skolan i Färjestaden kommer att heta Smaragdskolan

  2015-03-13

  Smaragdskolan blir namnet på den nya skolan i Färjestaden. Det var klass 5C som lämnade in det vinnande förslaget.
 • Sammanhållen bebyggelse

  2015-03-13

  Kommunfullmäktige har beslutat att sammanhållen bebyggelse gäller för de flesta radbyar samt byar och samhällen som utgörs av minst 10 bostadshus som inte ligger längre ifrån varandra än 150 meter.
 • Beslut i korthet från kommunstyrelsen den 10 mars

  2015-03-11

  Kommunstyrelsen tog bl.a. beslut om att inrätta en borgerlig namngivningsceremi, handlingsplaner för kultur- respektive näringslivsutveckling samt tilldelningsbeslut för Triberga vattenverk.
 • Starta en vandrande skolbuss

  2015-02-10

  Vandrande/cyklande skolbuss är ett organiserat samgående, där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan till fots eller per cykel. Undersök intresset i närområdet eller i klassen och börja testa er fram!
 • Nytt nummer av Din kommun

  2015-02-05

  I detta nummer kan du bland annat läsa om den nya organisationen i kommunen och hur du kan undvika stopp i avloppet. Tidningen delades ut till alla hushåll i kommunen den 4 februari.
 • Torslunda Naturförskola är Årets drömarbetsplats 2014

  2015-02-04

  Torslunda Naturförskola har blivit utsedd till Årets drömarbetsplats 2014 av Arbetsgivarringen. Priset delas ut på Guldfesten i Kalmar den 7 februari.
 • Vi vill ha biogas i Mörbylånga kommun

  2015-01-27

  Vi har gjort en rapport om biogasens möjligheter och förutsättningar i kommunen. Rapporten visar på biogasens fördelar både för miljön och samhället. Kommunen ska vara fossilbränslefri kommun 2025 och nu ökar vi takten för att få till biogas i kommunen.
 • Dags för föreningar att söka aktivitetsstöd

  2015-01-22

  Nu börjar det bli dags att söka statligt och kommunalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli - 31 december 2014. Sista ansökningsdag är den 25 februari.
 • Nu är planprogram för Strandskogen godkänt

  2014-12-17

  Planprogrammet har tagits fram för att belysa den viktiga vattenresurs som finns i Strandskogen och redovisa hur kommunen avser skydda vattentäkten. Programmet utreder områden för ny bebyggelse och åtgärder på vägsystemet.
 • Vill du hjälpa till att samla in paraffinet?

  2014-12-09

  Paraffin har flutit in längs i stort sett hela östra kusten i Mörbylånga kommun. Många frivilliga lägger just nu ned mycket tid på att samla in paraffinet. Vill du också hjälpa till?
 • Delta i föräldrastödsprogram och ta fram dina bästa sidor som förälder

  2014-12-08

  Nu kan du anmäla dig till vårens COPE-program, som startar den 2 februari. COPE är en kurs för föräldrar med barn 3-12 år som är intresserade av att träffas och diskutera föräldraskapets olika toppar och dalar.
 • Klimatkompensering

  2014-11-18

  Nu inför vi ett system för klimatkompensering av resor som sker i kommunal verksamhet. Arbetet är en del i länets gemensamma arbete för NoOil, Fossilbränslefri Region 2030 och av Mörbylånga kommuns målsättning om att vara Fossilbränslefri kommun 2025.
 • Dags att mäta radonhalten i ditt hus

  2014-10-30

  Höga radonhalter i ett hus kan vara skadligt för hälsan. Om du inte har mätt radonhalten i ditt hus rekommenderar vi att du gör en långtidsmätning. Om radonhalten överstiger 200 Bq/m3 kan du söka bidrag för att sänka radonhalten.
 • Högt betyg till äldreomsorgen

  2014-10-28

  Mörbylånga kommun fick högt betyg i Socialstyrelsens undersökning vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Bland dem som har hemtjänst upplever 99 % att de alltid får ett bra bemötande av personalen. Inom särskilda boenden är siffran 96 %.
 • Utveckling av flyktingmottagningen på Öland

  2014-10-22

  Mörbylånga och Borgholms kommuner har fått bidrag från länsstyrelsen för att utveckla flyktingmottagningen och öka kapaciteten för att ta emot nyanlända.
 • Var med och utveckla näringslivet på södra Öland

  2014-09-24

  Mörbylånga kommun ska ta fram en strategi för näringslivsutveckling fram till år 2025. Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur du tycker det ska vara att driva företag och verka i Mörybylånga kommun.
 • Nu gräver Skanova för fiberkabel i Mörbylånga tätort

  2014-09-24

  Nu har Skanova börjat grävningsarbetet med att anlägga fiberkabel i Mörbylånga. Fiberkabeln kommer att dras till tomtgräns till alla bostadsfastigheter i Mörbylånga tätort. Först ut är den sydöstra delen, där grävningsarbetet startar den här veckan.
 • Hur ska Mörbylånga kommun arbeta med kultur?

  2014-09-05

  Vill du vara med och påverka hur Mörbylånga kommun ska arbeta med kultur? Vi ska ta fram en kulturstrategi för 2014-2025 och vill gärna ha dina synpunkter.
 • Mörbylånga kommun på plats 10 i Lärarförbundets rankning Sveriges bästa skolkommun

  2014-09-02

  Idag utsåg Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun. Mörbylånga har klättrat och hamnar i år på plats 10 av Sveriges 290 kommuner. Det är en förbättring med 11 placeringar sedan förra året.
 • 250 000 kronor till "Solparadiset Näktergalen" på Rönningegården

  2014-06-10

  Mörbylånga kommun har fått 250 000 kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse för att skapa "Solparadiset Näktergalen" på äldreboendet Rönningegården i Mörbylånga.
 • Undersökning/brukarintervjuer för personer med psykiska funktionsnedsättningar

  2014-04-03

  Just nu pågår en undersökning i form av brukarintervjuer för personer 18 år och äldre med psykiska funktionsnedsättningar. Genom undersökningen vill vi få reda på vilka behov av insatser som finns inom olika områden, som t.ex. personlig vård och hemliv.
 • Grattis Barbro Lindgren!

  2014-03-26

  Varmt grattis till författaren Barbro Lindgren, som tilldelas ALMA-priset 2014. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Läs mer på www.alma.se
 • Mörbylånga bibliotek fick årets tillgänglighetspris

  2014-03-26

  Årets tillgänglighetspris gick till Mörbylånga bibliotek, som fick priset för sitt goda bemötande, vänlighet och hjälpsamhet.
 • Befolkningsprognos 2014-2023

  2014-03-03

  Enligt prognosen för åren 2014-2023 kommer folkmängden i Mörbylånga kommun att öka med 1 022 invånare, från 14 368 till 15 390 personer. Kommunen har som mål att nå 16 000 invånare år 2025. Enligt prognosen når vi inte ända fram, men en bra bit på väg.
 • Ny hemsida om världsarvet

  2014-02-27

  Nu har vi lanserat en ny hemsida om världsarvet på Öland. På hemsidan finns information om vad som gör södra Öland till ett världsarv, kartor, Unescos motivering och länkar till andra världsarv i Sverige.
 • Nu justerar vi hastigheterna i Glömminge och Algutsrum

  2014-01-30

  30, 40 och 60 km/tim blir allt vanligare i tättbebyggda områden. Den 6 februari skyltar vi om i Glömminge och Algutsrum. När skyltarna är på plats börjar de nya hastighetsgränserna att gälla.
 • Konsumentrådgivning

  2014-01-03

  Nu har du som bor i Mörbylånga kommun möjlighet att få konsumentrådgivning och vägledning i konsumentfrågor hos Konsument Södra Småland.
 • Elva föreningar har certifierats som Säker och Trygg förening

  2013-12-09

  Måndagen den 2 december hölls den årliga certifieringen inom "Säker och Trygg förening" på Öland. Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet.
 • Nu öppnar vi E-tjänst Förskola

  2013-11-29

  Nu har vi öppnat E-tjänst Förskola. Där kan du logga in och själv sköta dina ärenden kring ditt barns placering i förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och fritidshem. Du kan t.ex. ändra schema, ändra inkomstuppgift eller söka ny placering.
 • Anette Bimby, Årets kvinnliga stjärnskott i sydostregionen

  2013-11-25

  Vid EY:s entreprenörsgala i Kalmar den 21 november utsågs Anette Bimby, ägare och VD för Intermezzo hårsalonger, till Årets kvinnliga stjärnskott i sydostregionen.
 • Förskoleklassens frirum - plocka det bästa från förskola och grundskola

  2013-11-25

  Förskollärarna Solveig Albinsson-Spetz och Eva Marksson, Färjestadens skola, har föreläst vid Förskoleklassens rikskonferens. Genom en rad pedagogiska nedslag gav de exempel på olika aktiviteter som förekommer i deras verksamheter.
 • Mörbylånga regionens bästa näringslivskommun

  2013-11-05

  Tidningen Barometern konstaterar i bilagan Affärsliv att Mörbylånga är den främsta näringslivskommunen inom Barometerns spridningsområde. Detta baseras på det sammanlagda värdet av sju kriterier.
 • Mörbylånga på plats 21 i rankningen Bästa skolkommun

  2013-10-09

  Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. I årets rankning hamnar Mörbylånga på plats 21, vilket är en förbättring med tre placeringar sedan förra året.
 • Ansvarsfull alkoholservering på Öland

  2013-09-18

  Ansvarfull alkoholservering är en metod för att minska berusningsgraden och förhindra servering av alkoholdrycker till minderåriga på serveringsställen. Just nu arbetar vi med att bilda en ölandsgemensam referensgrupp för att utveckla metoden.
 • Lärare föreläste om kompetensutvecklingsmodeller i skolan vid internationell konferens

  2013-09-17

  Kommunens handledare inom projektet Learning Study har föreläst om hur Mörbylånga kommun arbetar med projektet och hur det har bidragit till skolans utveckling. Detta skedde vid den internationella WALS-konferensen i Göteborg den 6-9 september.
 • Öppen förskola vid Familjecentralen

  2013-09-03

  Öppna förskolan erbjuder en pedagogisk miljö där du umgås med ditt barn och träffar andra föräldrar. Förskolan är öppen månd-torsd 8.30-11.30, tisdagar även 12.30-15.00. Välkommen!
 • Grön arbetslivsinriktad rehabilitering på Kollberggården

  2013-01-29

  Projekt Innergården syftar till att undersöka om "grön" verksamhet kan användas för flera målgrupper och ge människor möjlighet att växa och utvecklas i en miljö på en gård med odling och tillgång till djur. Projektet drivs av Arbetsmarknadsenheten.
 • Resultat av kundundersökning till nya kunder

  2013-01-23

  Vi har frågat nya kunder inom verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem, hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende samt individ- och familjeomsorgen vad de tyckte om första kontakten med kommunen. Här kan du ta del av resultatet.
 • Låna en elmätare

  2012-11-30

  Nu kan du låna en elmätare och mäta dina elektriska apparaters elförbrukning. Elmätarna finns att låna på biblioteken i Mörbylånga, Färjestaden och Degerhamn samt på kommunkontoret
 • Skolmatsedeln i mobilen

  2012-01-11

  Nu kan du ladda ner matsedeln för Mörbylånga kommuns skolor och förskolor till din mobil. Appen är gratis och finns både för Iphone och Android.
 • Sök efter fastigheter och adresser i kommunkartan

  2011-08-04

  I den digitala kartan kan du själv söka efter fastigheter och orter, fastighetsadresser och fastighetsbeteckningar. Du kan också skriva in egen text och rita in ytor samt skriva ut kartan.
 • Arkitekturpris till Hamnområdet i Färjestaden

  2008-11-10

  Hamnområdet och strandparken i Färjestaden har tilldelats ett arkitekturpris för landskapsplanering av lokalföreningen för Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar. Vägprojektet får priset för "det funktionella och vackert gestaltade området".