Tillkännagivande

Organ: Sociala utskottet

Sammanträdesdatum: 2019-04-24

Datum då anslaget sätts upp: 2019-04-26

Datum då anslaget tas ner: 2019-05-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Mörbylånga

Sidan uppdaterad 25 april 2019 Kommentera sidan