Du är här: Start/Start/Anslagstavla, officiell

Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla

Detta är Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 25 september 2018

Tillkännagivande om kommunstyrelsens sammanträde

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 4 september 2018

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2018-09-06

Kommunstyrelsen, 2018-09-04

Kommunfullmäktige, 2018-08-28

Sociala utskottet, 2018-08-30

Miljö- och byggnadsnämnden, 2018-08-23

Barn- och ungdomsutskottet, 2018-08-20

Vård- och omsorgsutskottet, 2018-08-16

Kommunstyrelsen, 2018-08-14

Kommunledningsutskottet, 2018-08-22

Sidan uppdaterad 18 september 2018 Kommentera sidan