Du är här: Start/Start/Anslagstavla, officiell

Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla

Detta är Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 15 juni 2020

Tillkännagivande om kommunstyrelsens sammanträde

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 18 augusti 2020

Tillkännagivande om kultur- och tillväxtnämndens sammanträde

Kallelse och handlingar till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde tisdagen den 9 juni 2020

Tillkännagivande om utbildningsnämndens sammanträde

Kallelse och handlingar till utbildningsnämndens sammanträde onsdagen den 10 juni 2020

Tillkännagivande om samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Kallelse till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde torsdagen den 18 juni 2020

Tillkännagivande av socialnämndens sammanträde

Kallelse och handlingar till socialnämndens sammanträde onsdagen den 17 juni 2020

Tillkännagivande av justerade protokoll

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län, 2020-06-26Sidan uppdaterad 12 augusti 2020 Kommentera sidan