Du är här: Start/Start/Anslagstavla, officiell

Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla

Detta är Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 19 juni 2018

Tillkännagivande om kommunstyrelsens sammanträde

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 5 juni 2018

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Valnämnden, 2018-06-18

Kommunfullmäktige, 2018-06-19

Miljö- och byggnadsnämnden, 2018-06-21

Sociala utskottet, 2018-06-20

Kommunledningsutskottet, 2018-06-13

Barn- och ungdomsutskottet, 2018-06-11

Vård- och omsorgsutskottet, 2017-06-07

Kommunstyrelsen, 2018-06-05

Sidan uppdaterad 5 juli 2018 Kommentera sidan