Du är här: Start/Start/Anslagstavla, officiell

Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla

Detta är Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 27 maj 2019

Tillkännagivande om kommunstyrelsens sammanträde

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 maj 2019

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Socialnämnden, 2019-05-08

Kommunstyrelsen, 2019-05-07

Kultur- och tillväxtnämnden, 2019-04-16

Kommunfullmäktige, 2019-04-29

Valnämnden 2019-05-07

Samordningsförbundet, 2019-03-22

Socialnämnden, 2019-04-03

Sociala utskottet, 2019-04-17

Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-18

Utbildningsnämnden, 2019-04-17

Sidan uppdaterad 20 maj 2019 Kommentera sidan