Du är här: Start/Start/Anslagstavla, officiell

Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla

Detta är Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars är inställt

Tillkännagivande om kommunstyrelsens sammanträde

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 7 april 2020

Tillkännagivande om kultur- och tillväxtnämndens sammanträde

Kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 14 april är inställt

Tillkännagivande om utbildningsnämndens sammanträde

Kallelse och handlingar till utbildningsnämndens sammanträde onsdagen den 15 april 2020

Tillkännagivande om samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

Kallelse till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde torsdagen den 16 april 2020

Tillkännagivande av socialnämndens sammanträde

Socialnämndens sammanträde den 18 mars är inställt

Tillkännagivande av justerade protokoll

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län, 2020-03-20

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län, 2020-03-06

Sociala utskottet, 2020-04-02

Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-19

Budget- och uppföljningsutskottet, 2020-03-17

Kultur- och tillväxtnämnden, 2020-03-10

Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-19 § 45

Utbildningsnämnden, 2020-03-11

Sidan uppdaterad 9 april 2020 Kommentera sidan