Du är här: Start/Start/Anslagstavla, officiell

Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla

Detta är Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 26 augusti 2019

Tillkännagivande om kommunstyrelsens sammanträde

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 3 september 2019

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Socialnämnden § 98-99, 2019-09-11

Kommunstyrelsen, 2019-09-03

Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-08-22

Kommunfullmäktige, 2019-08-26

Sociala utskottet, 2019-08-28

Utbildningsnämnden, 2019-08-21

Budget och uppföljningsutskottet, 2019-08-15

Socialnämnden, 2019-08-14

Kommunstyrelsen, 2019-08-13

Sidan uppdaterad 12 september 2019 Kommentera sidan