Du är här: Start/Start/Anslagstavla, officiell

Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla

Detta är Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 juni 2019

Tillkännagivande om kommunstyrelsens sammanträde

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 4 juni 2019

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Kommunfullmäktige, 2019-06-17

Socialnämnden, 2019-06-12

Sociala utskottet, 2019-06-19

Utbildningsnämnden, 2019-06-10

Budget- och uppföljningsutskottet, 2019-05-21

Kommunstyrelsen, 2019-06-04

Sidan uppdaterad 4 juli 2019 Kommentera sidan