Du är här: Start/Start/Anslagstavla, officiell

Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla

Detta är Mörbylånga kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden.

På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Dessa sätts upp senast två dagar efter att protokollet justerats.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 23 oktober 2018

Tillkännagivande om kommunstyrelsens sammanträde

Kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 6 november 2018

Tillkännagivanden om justerade protoko

Valberedningen, 2018-11-05

Kommunstyrelsen, 2018-11-06

Barn- och ungdomsutskottet, 2018-10-22

Kommunstyrelsen, 2018-10-31

Kommunens revisorer, 2018-11-06

Kommunledningsutskottet, 2018-10-24

Vård- och omsorgsutskottet, 2018-10-18

Kommunfullmäktige, 2018-10-23

Sociala utskottet, 2018-10-23

Miljö- och byggnadsnämnden, 2018-10-18

Sidan uppdaterad 15 november 2018 Kommentera sidan