Till innehåll på sidan
Vattenkanoner bevattnar åkrar
Pressmeddelande

Spännade bevattningsprojekt startar

Hur kan man säkra vatten genom att ta tillvara det från kommunens reningsverk?  Söder om Mörbylånga pågår ett pilotprojekt med ett avancerat kretsloppstänkande i vattenanvändning och återanvändningen av avloppsvatten, bland annat för bevattning av åkermark.

Projektet är initierat av Bröderna Olof och Andreas Danielsson som driver Risinge Hereford där de har 2500 stycken nötkreatur. Deras mål med projektet är att säkra vattentillgång för att bevattna sina grödor. Genom att återvinna vattnet från kommunens reningsverk och rena det kommer de kontinuerligt kunna fylla på sin bevattningsdamm.

Per-Olov Johansson ordförande i Kultur och Tillväxt nämnden säger: -Arbetet med att återföra vatten till landskapet samt återanvändning av vatten från kommunens reningsverk behöver prioriteras. Samarbetet med företag och kommun är ett bevis på att detta är möjligt!

Rent pedagogiskt är processen rätt avancerad att förklara. UV-reningen innebär förenklat att man kan rena och återanvända upp till 25-30% av det spillvatten som annars bara går ut i Kalmarsund.

Projektet med UV-behandlingen kommer att fungera som ett bra referensobjekt och studieobjekt med återanvändning av avloppsvatten för bevattning av jordbruksmark. Här kan man praktiskt påvisa hur återanvänt avloppsvatten inte bara skall släppas ut i havet utan kan stötta jordbruksnäringen.

Volymmässigt kommer projektet med sina upp till 250 000 kbm/år att bli ett av de största i sydöstra Sverige när det gäller att använda avloppsvatten för bevattning av åkermark. Eftersom södra Öland dessutom är ett av de torraste områdena i Sverige så kommer den volymen att vara mycket välbehövlig.

Avslutningsvis konstaterar kommundirektör Ann Willsund:
-Det är ett väldigt spännande privat initiativ där vi i kommunen har haft möjlighet att delta genom att skapa förutsättningar för genomförandet. Gröna näringar och vattentillgång är en oerhört viktig fråga. Förhoppningsvis kan detta projekt leda till fler innovativa projekt för att säkra vattentillgång och minska klimatpåverkan.

Kontakt och mer information:

Peter Marklund,näringslivschef i Mörbylånga kommun

Tel: 0485-470 14
E-post: peter.marklund@morbylanga.se

Senast uppdaterad: 2023-05-19 Publicerad: 2023-04-19
Gå till topp