Till innehåll på sidan
Möjlig utformning utifrån planbestämmelserna.
Samhällsplanering och trafik

Samrådsredogörelse för del av Björnhovda 2:135 med flera (Åkervägen)

Samrådsredogörelsen finns nu tillgänglig.

I Samrådsredogörelsen sammanställer kommunen de synpunkter som har inkommit från samrådet. I dokumentet redovisar också kommunen sin syn på de inkomna yttrandena.

Samrådsredogörelsen och handlingarna från samrådet hittar du här.

Senast uppdaterad: 2024-06-28 Publicerad: 2024-06-28
Gå till topp