Till innehåll på sidan
Samhällsplanering och trafik

Samråd för detaljplan i Gårdby

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för olika bostadstyper i norra delen av Gårdby. Planförslaget är ute på samråd under tiden den 4 maj till 3 juni 2024. Samrådsmöte kommer att hållas i Bygdegården, Gårdby den 16 maj klockan 18.00.

Planhandlingar för Gårdby 2:24 med flera finns här, Gårdby 2:24 med flera.

Senast uppdaterad: 2024-05-03 Publicerad: 2024-05-03
Gå till topp