Till innehåll på sidan
Möjlig utformning utifrån planbestämmelserna.
Allmän

Samråd för detaljplan Björnhovda 2:135 med flera, Åkervägen

Intentionen är att planen ska möjliggöra för bostäder, förskola, centrumverksamheter och grönområden. Planförslaget är ute på samråd under tiden 8 april till 6 maj 2024. Samrådsmöte äger rum den 18 april klockan 18.00 i Björklokalen, Färjestadens skola (Björkvägen 8 i Färjestaden).

Planhandlingarna finns här, Björnhovda 2:135 med flera (Åkervägen).

Senast uppdaterad: 2024-04-08 Publicerad: 2024-04-08
Gå till topp