Till innehåll på sidan

Detaljplan för Mörbylånga 5:12 m.fl., Förbifart Mörbylånga kyrkby

Planområdet

 

Detaljplanen vann laga kraft 2023-06-20.

Processen för detaljplan. Planen har fått laga kraft.
Processen för detaljplan. Planen har fått laga kraft.

Domslut
Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet från LRF Sydost
Mark- och miljödomstolen avslår övriga överklaganden.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2023-10-04 Publicerad: 2023-10-04
Gå till topp