Till innehåll på sidan

Del av Stora Frö 16:1 med flera

Ansökan om en ny detaljplan inkom till kommunen den 1 juni 2021. Beslut om positivt planbesked fattades av samhällsbyggnadsnämnden den 19 augusti 2021. Syftet var att möjliggöra för fler bostäder i Stora Frö. I ett tidigt skede av planarbetet uppkom frågor om hur en ökad trafik ska hanteras.  Den 27 november 2023 valde den sökande att begära avslut för planarbetet.

Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.
Processen för detaljplan. Planen har fått positivt planbesked.

Kontakta oss

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt
Senast uppdaterad: 2024-01-04 Publicerad: 2023-05-16 Informationsägare: Samhällsbyggnad
Gå till topp