Till innehåll på sidan
Illustrationen visar en gul skolbuss och några skolbarn som har ryggsäckar på sig går på bussen.
Förskola, skola och utbildning

Riktlinjer för skolskjuts från höstterminen 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för skolskjuts som innehåller några förändringar från och med höstterminen 2024. Riktlinjerna beskriver hur skolskjutsar ska ordnas och vilka elever som har rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Elever som berörs av ändringar är de som:

  • har valt en annan skola än placeringsskola,
  • är växelvis boende i annan kommun,
  • bor i angränsande kommun eller
  • är inskriven på fritidshem.

HÄR kan du läsa mer om förändringarna.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta kommunens skolskjutshandläggare.

Lena Rickardsson, Skolskjutshandläggare

Senast uppdaterad: 2024-03-28 Publicerad: 2024-03-28
Gå till topp