Till innehåll på sidan
Ölandsbron i soluppgång, sett från Ölandssidan. I förgrunden syns vass.
Allmän

En nyårshälsning från kommundirektören

Inför det nya året, där vi står vid tröskeln till nya möjligheter och förändringar, vill jag som er kommundirektör dela några tankar om den utveckling vi tillsammans har genomgått.

Året som gått har präglats av förändringar och utmaningar och jag är tacksam över hur vår gemenskap har visat kreativitet, styrka och uthållighet.

Utveckling är en process som kräver samarbete, engagemang och ibland mod till att omfamna det okända. Vi har gemensamt tagit steg mot en mer hållbar och inkluderande framtid. Det är vår förmåga att anpassa oss, vara öppna för förändring och möta utmaningar med beslutsamhet som har varit nyckeln till vår framgång. Jag tänker exempelvis på hur vi arbetar gränsöverskridande för ett tryggare samhälle. Krafttag mot skadegörelse inför sommaren gav effekt och jag noterar att effekten har hållit i sig. Det är första året på länge som ingen av våra fina juldekorationer fått någon åverkan.

I det nya året uppmanar jag er att fortsätta vara med och göra vår kommun ännu bättre. Kom med idéer, nya tankar och synpunkter – både när det fungerar bra och när det kan bli bättre. Tillsammans lär vi och vi behöver er alla!

Kreativitet är bränslet som driver förändring. Jag tror på vår förmåga att tillsammans forma en blomstrande gemenskap där varje invånare kan känna sig inkluderad och stolt över att vara en del av något större. I detta sammanhang vill jag skicka ett extra tack till dig som är med i en förening och på så sätt gör skillnad för andra. Tack PRO/SPF, Röda korset, Svenska kyrkan, Mörbylånga GOIF, Färjestadens Goif, FBC Kalmarsund, Hulterstads AIK med flera. Ni är många som på olika sätt jobbar ihop med oss och ert engagemang är ovärderligt.

Vi växer som kommun

Jag är glad över de imponerande skolresultaten vi får från våra elever och att vår kommun upplevs som en av de tryggaste platserna i södra Sverige att bo på. Vi har även blivit uppmärksammade nationellt för vårt rika kulturarv och engagemang i arbetet med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Genom Eketorps borg har vi inte bara bevarat utan också visualiserat Sveriges historia och Sandby borg har blivit en viktig del av vår egen berättelse. Vår stolthet över vår historia och vårt arbete inom arkeologi har gett oss en plats på kartan och vi inspirerar andra att värna om och bevara vårt kulturarv.

Vårt rika kulturliv, präglat av engagerade kulturutövare, är en viktig del av vår gemenskap. Vi är stolta över att vara en plats där kulturen blomstrar och vi uppmuntrar och stödjer våra kulturutövare i deras bidrag till att berika vårt samhälle.

Vårt arbete med personer med demenssjukdomar och vår vårdmodell, Mörbylångamodellen, har också inspirerat andra. Det är med stolthet jag ser hur vårt engagemang på detta område har spridit positiva ringar på vattnet och bidrar till bättre livskvalitet för många.

Tillsammans fortsätter vi att satsa på unga och deras framtid. Genom olika projekt skapar vi en stimulerande miljö för utveckling och engagemang. Vårt näringsliv och föreningsliv utgör kärnan i vår gemenskap. Företagen bidrar till ekonomisk tillväxt och innovation, medan föreningarna skapar sammanhållning och berikar vårt kulturliv. Tillsammans formar de vår unika och trivsamma plats att bo på.

Växtkraft och livskvalitet i centrum

Låt oss vara nyfikna inför det okända och också låta den nyfikenheten leda oss till nya idéer och perspektiv. Genom att vara öppna för lärande och dela våra erfarenheter kan vi stärka banden mellan oss och bygga en mer sammanhållen kommun.

Initiativförmågan är den kraft som ger liv åt våra visioner. Jag uppmanar er att fortsätta att ta egna initiativ, vara delaktiga och vara en del av den positiva utveckling vi strävar efter. Tillsammans skapar vi en kommun där växtkraft och livskvalitet är i centrum.

Gott nytt år, kära invånare! Tillsammans gör vi det till ett år fyllt av gemenskap, framsteg och nya möjligheter.

Med vänliga hälsningar

Ann Willsund, Kommundirektör

 

Senast uppdaterad: 2024-01-02 Publicerad: 2024-01-02
Gå till topp