Till innehåll på sidan
Pressmeddelande

Nu erbjuder Mörbylånga kommun familjerådgivning i egen regi

Från och med den 1 maj erbjuds invånarna i Mörbylånga kommun familjerådgivning i egen regi. Nu ska fler familjer få tillgång till rådgivningen.

Familjerådgivningen vänder sig till dem som upplever och behöver samtalsstöd för att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter i sina par- och familjerelationer. Fram till sista april utförs familjerådgivningen i samverkan med några av länets södra kommuner med Kalmar kommun som huvudman.

– Genom att ta hem familjerådgivningen och i stället erbjuda den i egen regi vill vi att fler familjer ska få tillgång till rådgivningen, säger Malin Furberg verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen i Mörbylånga kommun.

Kommunen har tydliga ambitioner med familjerådgivningen. Väntetiden ska minska, barn och ungas delaktighet ska öka och familjerådgivningens roll som folkbildare ska få större utrymme.

– I ett förebyggande syfte ska kunskapen om relationer och relationsproblem spridas till allmänheten på olika arenor. En sådan arena kommer vara Familjecentralen eftersom det är en naturlig, trygg och samverkande mötesplats för stöd, erfarenhetsutbyte och gemenskap för barn, unga och familjer, säger Malin Furberg.

– Det är en god investering i livet att ta hand om sina familjerelationer. På så sätt kan ohälsa motverkas och en mer tillfredsställande samvaro kan skapas i familjen för både vuxna och barn. Vi finns här för att hjälpa dig eller er att förstå och förändra relationer, säger Martina Bergsell familjerådgivare i Mörbylånga kommun.

För mer information

Martina Bergsell, familjerådgivare Mörbylånga kommun: martina.bergsell@morbylanga.se

Sara Alexandersson, familjerådgivare Mörbylånga kommun: Sara.alexandersson@morbylanga.se

Jonas Eriksson, enhetschef Individ- och familjestöd, Mörbylånga kommun: Jonas.eriksson@morbylanga.se

Malin Furberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen Mörbylånga kommun: malin.furberg@morbylanga.se

Senast uppdaterad: 2024-05-02 Publicerad: 2024-04-29
Gå till topp