Till innehåll på sidan
Gör din röst hörd! Just nu pågår medborgarundersökningen i din kommun.
Kommun och politik

Nu är det dags för den årliga medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning ger invånare möjligheten att tycka till om Mörbylånga kommun. Ett antal slumpvis utvalda kommuninvånare får i denna eller nästa vecka en enkät hemskickad till sig. Vi hoppas att du som får enkäten tar chansen att vara med och påverka!

Vad är SCB:s medborgarundersökning?

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av kommunen och görs för att mäta invånarnas attityder till kommunens verksamheter: hur det är att bo och leva här samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunens arbete.

– Svaren är jätteviktiga i vårt fortsatta arbete för att Mörbylånga kommun ska vara en bra plats att leva, bo och vistas i. Vi vill veta våra styrkor och svagheter så att vi kan fortsätta utveckla verksamheterna och prioritera våra resurser utifrån medborgarnas behov, säger Ann Willsund, kommundirektör.

SCB:s medborgarundersökning ger kommunen ett verktyg för att jämföra sig med andra kommuner och följa upp kvalitet över tid. Ju fler som svarar på enkäten, desto mer användbart blir resultatet.

Vi hoppas att du som får enkäten tar chansen att vara med och påverka! Dina svar är betydelsefulla för kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Sista svarsdag

Svaren ska vara SCB tillhanda den 7 november. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 3 november. Sista dag att besvara enkäten på webben är 7 november, kl. 13.00.

Fakta om medborgarundersökningen

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går också att få pappersenkäten på arabiska. Mörbylånga kommun ser inte några enskilda enkätsvar, endast det samlade resultatet.

Resultaten presenteras i december.

Senast uppdaterad: 2023-08-24 Publicerad: 2023-08-24
Gå till topp